Verplaatsing weekmarkt

Zaterdagmarkt.

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Markt is bekendgemaakt.

Deze herinrichting heeft consequenties voor de weekmarkt. De ruimte voor de kramen wordt minder. De maandagmarkt zal nog wel passen op het nieuw ingerichte plein. De zaterdagmarkt zal niet meer helemaal passen op het nieuw ingerichte plein.
Daarom is al geruime tijd een werkgroep op zoek naar mogelijke oplossingen.

Er zijn op dit moment drie alternatieven in beeld:

  • Brouwerstraat (uitbreiding van het aantal kramen)
  • Torenstraat (mogelijkheid van een carr√©¬†kramen op het bredere stuk)
  • Grotestraat (kramen aan beide kanten bij de kerk).

Voor bewoners van deze straten is het belangrijk om dit proces in de gaten te houden.

U kunt uw reacties en/of opmerkingen natuurlijk kwijt bij BEC.