Update werkzaamheden centrum

Er wordt hard gewerkt om ons centrum levendig te maken. Wij, als bewonerscommissie, proberen zoveel mogelijk besprekingen bij te wonen en informatie te verzamelen. Hierbij een update van de lopende projecten.

Kuiperplein afgerond
Het moet gezegd, het Kuiperplein ziet er veel gezelliger uit dan het ooit gedaan heeft. Begin juli worden weliswaar de laadpalen nog geplaatst, maar de officiële oplevering is eind juni.

Steeg Marktstraat
De Marktsteeg heeft een functioneel en verbindend karakter in het stratenpatroon van Ede Centrum. Dat moet vooral zo blijven. Zij het wat fraaier aangekleed. Er wordt opnieuw bestraat en er wordt fris gevelgroen geplant. Op de zijgevel van Kippie zal een gedicht worden geschilderd en op het transformatiehuisje wordt street-art aangebracht, dit laatste in samenwerking met Astrant. De bestrating wordt pas in februari aangepast.

Telefoonweg
De voorbereidingen lopen. Na de zomer wordt weer de eerste meedenkgroep vergadering gepland in het kader van het ontwerp!

van Auke de Vries

Brouwerstraat
Het doel is om deze aanloopstraat een kwalitatief hoogwaardige en groene inrichting te geven. Met de inrichting wordt de voetganger centraal gesteld, waarbij de fietser en het bevoorradingsverkeer te gast zijn. Het kunstwerk van Auke de Vries moet er een plekje krijgen.
Deze zomer wordt begonnen met individuele gesprekken met belanghebbenden om wensen en ideeën te verzamelen. Het streven is om september 2021 met werkzaamheden te starten, aansluitend aan de herinrichting van de Telefoonweg.

Leefbaar voetgangersgebied
De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid in de begroting van de gemeente. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders de besluitvorming over een nieuw systeem voor de afsluiting van het voetgangersgebied uitgesteld naar medio september.

Pop-up fietsenstalling. Om fietsen zoveel mogelijk uit de winkelstraat te weren, wordt gewerkt aan een pilot met pop- up fietsenstallingen. Op een aantal plekken in het centrum worden locaties ingericht met dranghekken, waar op drukke momenten iemand aanwezig is om de fietsen te bewaken.
Locaties die momenteel in beeld zijn, zijn de Achterdoelen (bij de Q-Park garage) en omgeving Oude Kerkplein / Raadhuisplein.