Terrassen in Ede tijdelijk vergroot.

Wie ziet er niet naar uit? Nog even en we kunnen het terras weer op. We zitten weliswaar verder uit elkaar, maar daar zal de koffie en het bier niet minder door smaken.

ZIJ zijn er klaar voor!

Het college heeft besloten om verruiming van de terrassen toe te staan, van 1 juni tot en met 1 november. Dit geldt voor ondernemers die nu ook al een terrasvergunning hebben. De uitbreiding hoeft niet perse op eigen grond te zijn, het mag ook grond van de gemeente of een derde partij zijn. Mits daar natuurlijk overeenstemming over is.

Het aantal zitplaatsen mag na uitbreiding trouwens niet groter zijn dan bij het normale terras. Een aantal gemeentelijke pleinen kan verdeeld worden tussen de horeca ondernemers. Het plan hiervoor maken de ondernemers zelf. Om rekening te houden met omwonenden, is er geen sprake van verruiming van de openingstijden.

Mocht u vragen hebben of overlast ervaren, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de ondernemer zelf. Maar u kunt ook een melding doen via www.ede.nl via het digitale formulier.
Ook is de afdeling toezicht dagelijks tot 22 uur bereikbaar op 0318 680132, na die tijd kunt u contact opnemen met de politie: 09008844.
Maandelijks wordt de eventuele overlast gemonitord. Opmerkingen van omwonenden worden daarin meegenomen.