Stationsweg wordt fietsstraat

De Stationsweg ziet er straks uit als een fietsstraat. De brede, rode fietsstroken staan weliswaar auto’s toe, maar die dienen zich als gast te gedragen en mogen niet harder dan 30 km per uur rijden.

Ontwerp
De rijbaan wordt smaller dan de huidige straat, waardoor meer ruimte is voor stroken met kleurrijke, lage beplanting en sierlijke grassen. Het oversteken voor voetgangers wordt hierdoor eenvoudiger en veiliger. De nieuwe plannen zijn uitgebreid besproken met omwonenden. “Bewoners willen dat de weg veiliger wordt en de omgeving groener en dat is precies wat het nieuwe ontwerp gaat doen,” aldus een tevreden wethouder Peter de Pater.

Snelle fietsroute
De Stationsweg wordt hiermee een veilige route voor fiets- en autoverkeer. De fietsstraat sluit bij station Ede-Wageningen aan op de toekomstige fietstunnel onder het spoor en verder zuidelijk op de fietstunnel onder de Emmalaan. Straks kan er zonder stops worden gefietst tussen Ede-centrum en Bennekom: aantrekkelijk, veilig en comfortabel. De route maakt onderdeel uit van de doorfietsroute Ede-Wageningen. De doorfietsroute moet ervoor zorgen dat er nu 5.000 en over een aantal jaar 7.000 fietsers per dag veilig en comfortabel kunnen fietsen tussen de beide steden.

Klinkenbergerweg
Bewoners van de Klinkenbergerweg hebben ook meegesproken over de plannen voor de Stationsweg. Zij maken zich zorgen over de leefbaarheid op de Klinkenbergerweg. De gemeente gaat daarom het komende half jaar ook voor deze weg plannen maken. Verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid staan daarbij centraal. De nieuwe locatie van het station Ede-Wageningen, veranderende busroutes en de Parklaan zijn allemaal ontwikkelingen die in het overleg met deze bewoners worden meegenomen.

Alle informatie over de doorfietsroute en ook de Stationsweg is te vinden op www.ede.nl/stationsweg. De werkzaamheden starten op het moment dat de Parklaan ver genoeg is aangelegd.