Plofpaal, camera of een combi

Hoe gaan we straks het voetgangersgebied van het centrum afsluiten? De 1e avond dat hierover mocht worden meegedacht door ondernemers en bewoners was 14 januari j.l.. Afgelopen 10 maart was er een vervolgavond. Ongeveer 50 personen waren hierbij aanwezig.

Aangezien de huidige pollers (plofpalen) hard aan vervanging toe zijn, werd er nagedacht over een camerasysteem. Hierover bleken in de 1e meedenkavond veel zorgen te zijn, vooral op het gebied van veiligheid. De 3 opties:
• nieuwe pollers;
• een ANPR-camerahandhavingssysteem;
• een ‘hybride oplossing’, waarbij er maatwerk wordt geleverd per locatie.

Kijken naar anderen
Deze 2e meedenkavond werden vooral filmpjes getoond en ervaringen uitgewisseld vanuit de gemeentes Amersfoort, Enschede, Oss en Utrecht. Hoe verliep het proces, wat waren hun inhoudelijke afwegingen en vooral hun ervaringen?
Dat wisselde nogal. Amersfoort, enthousiast over camera’s, benoemde vooral voordelen als: mooier straatbeeld, hoge betrouwbaarheid, goedkoper en de mogelijkheid scooters te bekeuren. Maar Oss, voorstander van pollers, zag met name het gevoel van veiligheid door fysieke afsluiting met pollers, ondanks de nadelen van storingen en schadeclaims.
Ook werd er gesproken over maatwerk als beveiliging van individuele panden en aanvullende maatregelen bij evenementen.
Voor de twijfelaars werd tot slot nog benadrukt dat, wil Ede gaan voor een zero-emissie bevoorradingszone, dit alleen mogelijk is door te handhaven met kentekenregistratie (lees camerabeveiliging).

Voorkeur
Aan het eind van de bijeenkomst blijkt dat de algemene voorkeur uit gaat naar pollers bij elke in- en uitgang van het centrum. Weliswaar met extra aandacht voor: ontheffingenbeleid, duidelijke uitgangen en rijroutes, goede laad- en losplekken, en een alternatief voor pakketdiensten zoals een goederenhub. En o ja, ondernemers die nu bij hun winkel parkeren moeten zichzelf bestraffend op de schouders tikken.

Met al deze informatie gaat de gemeente aan de slag. De verwachting is vooralsnog dat de besluitvorming in college en raad zal kunnen plaats vinden in april en mei. Dit is wel afhankelijk van de ontwikkelingen t.a.v. het coronavirus en vergadermogelijkheden.