Werkgroep verkeer

De werkgroep Verkeer houdt zich voornamelijk bezig met verkeersvraagstukken binnen het Centrum van Ede. Dit kan bijvoorbeeld gaan over parkeeroverlast, fietspaden, aanpassingen aan het riool en het herinrichten van straten en gebieden in het centrum, maar ook het op korte termijn aankondigen van het afsluiten van wegen waardoor belanghebbenden tijdelijk geen gebruik meer kunnen maken van de betreffende weg.

De werkgroep inventariseert de wensen van de belanghebbenden en kaart dit aan bij de betreffende instanties. Worden er zaken veranderd in het centrum (projectmatige aanpak) dan willen wij proberen om in goed overleg met de gemeente vroegtijdig te participeren zodat onze stem als inwoner serieus wordt meegewogen in een eventuele besluitvorming.

Alle Gelderse wegwerkzaamheden zijn voortaan op de website van Bereikbaar Gelderland te vinden. Per project wordt aangegeven hoe lang de werkzaamheden gaan duren, wat het werk precies inhoudt en of er een officiële omleidingsroute is ingesteld. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de gratis e-mailnieuwsbrief. Dan ontvangt u iedere week een overzicht van alle werkzaamheden, die de komende twee weken in de door u gekozen gemeenten in de regio plaatsvinden.

Ook is er een Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan, welke op 13 februari 2014 is vastgesteld. U kunt het gemeentelijk verkeer en vervoerplan inzien via de volgende documenten: GVVP deel A, GVVP deel B, Nota Zienswijzen.