Werkgroep evenementen

heideweekDe werkgroep Evenementen ondersteunt het bestuur gevraagd en ongevraagd met adviezen omtrent evenementen die in het centrum van Ede plaatsvinden. Dit kan gaan om kleinschalige evenementen welke een grote impact kunnen hebben op de woon- en leefomgeving van de bewoners in het centrum, maar het kan ook gaan over de geluidsbelasting die bij bepaalde evenementen wel of niet is toegestaan en overlast kan veroorzaken.

De samenwerking tussen BEC en de Evenementen co├Ârdinator binnen de gemeente Ede is in het afgelopen jaar sterk verbeterd en de inbreng vanuit de bewoners wordt nu serieus meegenomen in de overweging om een evenement wel of niet toe te staan, c.q. om de vergunningen en┬áregels aan te passen. Hier spreken wij dan ook over een juiste invoering van burgerparticipatie! Wilt u een overzicht van alle evenementen in de gemeente Ede? Kijk dan op www.uitinede.nl.