Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC) bestaat uit de volgende personen:

Henk Overeem           Voorzitter Voorzitter@bec-ede.nl
Ernst   Steinmeier Secretaris Secretaris@bec-ede.nl
Henk Buiten           Penningmeester Penningmeester@bec-ede.nl
Rijk Peelen Bestuurslid  
Mike Kollau Bestuurslid  
Joke Kranenbarg Redactie Bestuurslid (ai) Redactie@bec-ede.nl
Kees van Bergen        Webmaster Webmaster@bec-ede.nl

Algemene Mail kunt u zenden naar: info@bec-ede.nl