Nieuws

Nieuwsbrief nr 6 inrichting Grotestraat Ede - De gemeente gaat de Grotestraat herinrichten. Via deze nieuwsbrief houden wij u gedurende het voortraject en de uitvoering op de hoogte van de stand van zaken.  NB grotestraat eo nr 6
Tunnel bij Emmalaan verbetert bereikbaarheid Ede - Er komt een tunnel voor fietsers onder de Emmalaan, vlakbij het kruispunt met de Klinkenbergerweg. Door deze tunnel kan het autoverkeer beter doorstromen en krijgen dagelijks ruim 7.000 fietsers een directe en veilige fietsroute tussen Ede-Centrum, het (nieuwe) station Ede-Wageningen en Bennekom. Het college van B&W legt het besluit om
Planning proefsleuven Grotestraat - Beste lezer, In de bijlage vindt u de planning van het uitvoeren van de proefsleuven in de Grotestraat. Werkzaamheden starten aanstaande maandag !! 2018 08 22 Schema Proefsleuven  
Uitvoeren proefsleuven Grotestraat 27 t/m 31 aug 2018 - Begin 2019 start de herinrichting van de Grotestraat. Daarom voert de gemeente een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Eind augustus gaan ze proefsleuven maken ter plaatse van de te planten bomen. In de brief vindt u informatie over de werkwijze en planning.   Brief informeren werkzaamheden proefsleuven Grotestraat DO-A0  
Grondonderzoek Grotestraat 6 en 7 augustus 2018 - Vooruitlopend op de herinrichting van de Grotestraat, die begin 2019 start, voeren we een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Eén daarvan is een bodemonderzoek. Er is geen informatie bekend over de bodemkwaliteit. Voordat we aan andere werkzaamheden, zoals het graven van proefsleuven en de daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting, beginnen, is
Ede goes Wild 20 oktober 2018 - Muziekevenement / festival Outdoor fair rondom de grote kerk in Ede centrum. Stands met Lokale ondernemers die outdoor living produkten verkopen en eten en drinken aan de man brengen. Alles in het thema Ede, Food, Hoge Veluwe, Outdoor, Wild en najaar. EVM aanvraagformulier Infoblad Bakken en braden EVM vergunning 84402
Opening Markt 7 juli 2018 - Foto’s opening markt 7 juli 2018.
Vergunning Airborn Jazz 2018 - Airborne jazz 2018. Dit evenement is op 22 september 2018 van 12.00 uur tot 17.30 uur. De activiteit wordt gehouden aan de Grotestraat 58, 6711 AN Ede, Nederland. Het evenement wordt opgebouwd op 22 september 2018 om 07.00 uur. De afbouw vindt plaats op 22 september 2018 om 21.00 uur.
Nieuwsbrief nr 5 inrichting Grotestraat Ede - Definitief ontwerp Grotestraat  In het definitief ontwerp voor de Grotestraat is een groot aantal keuzes definitief vastgelegd, zoals de bankjes, het soort boom (de iep), het straatprofiel (met natuurstenen goten), boomroosters, materiaal- keuze en afwatering.  Lees meer -> NB grotestraat eo nr 5
Stadsvisie Ede - Uw mening en initiatieven zijn waardevol voor Ede, want samen werken we aan een fijne en gezonde leefomgeving. Maar hoe ziet deze omgeving er in de toekomst uit? Stadsvisie nu ook online Sinds april 2017 beschikken we over een eigen stadsvisie. Een visie waarin we kansen, opgaven, trends en ambities
Opening Markt 7 juli 2018 - Laat je verrassen!!
LET OP WIJZIGING “Cinema in het Park” LET OP WIJZIGING - Vandaag 19 JUNI 2018 hebben de organiserende partijen gezamenlijk besloten Cinema in het Park een week op te schuiven, naar donderdag 28 juni a.s. Het evenement vraagt om een zwoele zomeravond. Die kunnen we onze gasten op donderdag 21 juni niet bieden.  Het programma en de uitnodiging, blijven verder ongewijzigd
Stadsvisie Ede nu ook online - Sinds april 2017 beschikt gemeente Ede over een eigen stadsvisie. Een visie waarin ze kansen, opgaven, trends en ambities voor de stad beschrijven. Mooie doelstellingen op het gebied van wonen, werken, recreatie, klimaat en meer. De stadsvisie is zo toegankelijk mogelijk gemaakt, ze hebben ook een online versie gemaakt: stadsvisie.ede.nl.
Verplaatsen boom Molenstraat en planten nieuwe boom - Verplaatsen van een boom op de Molenstraat In de middenberm van de Molenstraat ter hoogte van de oversteek van de Grotestraat staat een boom die het zicht van een bewakingscamera belemmert. Helaas is hier in het verleden met de aanplant van de boom te weinig rekening mee gehouden, en moet
Bestuursvergadering - 22 mei 2018 om 19:30 uur heeft het bestuur een bestuursvergadering. Het bestuur van de Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC) bestaat uit de volgende personen: Henk Overeem            – Voorzitter Vacant                        – Secretaris Ernst Steinmeier.         – Bestuurslid Christo