Meer rust in het centrum

Half oktober verscheen onze nieuwsbrief met de kop: handhaving in centrum op vrijdagavond. Dit bleek nodig omdat al enige tijd de vrijdagavond behoorlijk onrustig werd door jongeren die overlast veroorzaakten. Hoe is dat nu?

Vanaf half oktober is er veel tijd gestoken in een oplossing voor de overlast. Politie, Toezicht, Beveiliging en Jongerenwerk sloegen de handen ineen en gingen met de jongeren in gesprek. Met succes!

De overlast op de vrijdagavond is sterk afgenomen, zo bevestigen ook bewoners en winkeliers. Omdat het nu zoveel beter gaat, stopt vanaf aankomende vrijdagavond de inzet van beveiligers in het centrum.

Politie en Toezicht blijven nog wel aanwezig. Er is naast toezicht en handhaving, ook vanuit de preventieve kant aandacht voor de jongeren, want ook de jongerenwerkers blijven actief.

Indien de overlast weer toeneemt, kan er snel weer gebruik worden gemaakt van de inzet van beveiligers. Om een goed beeld te houden van de situatie in het centrum, vraagt de gemeente de winkeliers en bewoners eventuele overlast telefonisch te blijven melden via de Meldkamer van Toezicht (0318 680 132) of via de politie (0900-8844).