Malkander

Verbindend, Solidair, Nieuwsgierig, Moedig, Dichtbij. Dat zijn onze kernwaarden. Wij zijn Malkander. De welzijnsorganisatie in de gemeente Ede en de spil tussen inwoners, de gemeente en andere (welzijns-)organisaties. Wij zorgen voor een zo mooi mogelijk leven voor alle inwoners van Ede. Wij geloven in een samenleving, waarin we naar elkaar omkijken. Waarin jong en oud kan meedoen en zich kan ontwikkelen in eigen tempo. Met elkaar, voor elkaar!

Onze Missie

Malkander werkt mee aan een positieve samenleving. Mensen sturen daarin zoveel mogelijk zelf hun leven. En daarbij helpen ze elkaar. Malkander ondersteunt, versterkt en verbindt mensen en groepen mensen in de gemeente Ede.
Malkander werkt in het groot en in het klein. Want we leven samen in verschillende vormen: in het eigen gezin, in de straat, in de wijk, in de gemeente en ook in het land. Op al die terreinen wil Malkander aanwezig zijn. Voor mensen en groepen mensen. Voor jong en oud.

Onze Visie

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk zijn eigen leven stuurt, meedoet en een bijdrage levert. In zo’n samenleving voelen mensen zich prettig, veilig en sociaal. In zo’n samenleving ondersteunen mensen elkaar. Dat is gezond. Malkander voorkomt graag problemen. Daarom werken we ook preventief. Door goed te luisteren naar mensen en door met hen in gesprek te zijn. Ook steunen we nieuwe initiatieven van mensen en organisaties. Zo brengen Malkander èn de inwoners van de gemeente Ede de ideale samenleving in praktijk.

Onze rollen

Binnen Malkander werken we met verschillende collega’s samen aan een positieve samenleving in Ede. Ieder heeft z’n eigen expertise.

Via deze link ziet u wie actief zijn in uw eigen wijk.

Samenlevingscoach

Een samenlevingscoach richt zich met name op collectieve wensen, activiteiten en processen in de wijken. Door zichtbaar te zijn in de wijk, weten inwoners ons te vinden en halen wij ook de vragen op. Vanuit deze startpositie kijken wij samen hoe we de vraag collectief kunnen maken. Kerntaken daarbij zijn het verbinden van mensen en organisaties; dit vanuit onze expertise en gesprekken die we voeren in de wijk. 

Burgercoach

Een burgercoach richt zich met name op de individuele vraagstukken uit de wijk. Denk hierbij aan thema’s zoals eenzaamheid, zelfstandig thuis blijven wonen, maatjesprojecten en mantelzorg. Samen met de hulpvrager kijkt de burgercoach wat nodig is om het welzijn te bevorderen. De kracht van het werk zit in het verbinden en activeren van wijkbewoners; mensen toe leiden naar ontmoetingsplekken heeft daarin een groot aandeel. 

Jongerenwerker

Het jongerenwerk vanuit Malkander wil de positie van jongeren in Ede verbeteren, door het bieden van professionele ondersteuning tijdens het groeiproces naar volwassenheid. De jongerenwerkers kunnen de kansen van jongeren in de samenleving vergroten door eigen kracht te stimuleren en actief in te zetten op participatie. De jongerenwerker maakt een vertaalslag van de wensen, behoeften en beperkingen van de jongeren (maatwerk). Hierbij wordt er beroep gedaan op het netwerk en omgeving van de jongeren en worden ze aangestuurd om zelfredzaam te zijn. Voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie is gedragsbeïnvloeding en preventief werken, voor een groot deel van de doelgroep waar het jongerenwerk zich op richt, een belangrijk element.

Onze uitgangspunten

We voelen ons prettig, veilig en sociaal in een samenleving waarin we naar elkaar omzien. Soms lukt het niet om zelf het leven te sturen. Dan biedt Malkander in Ede passende ondersteuning. 
Voor kortere of langere tijd. Individueel of in een groep. Iedereen kan bij Malkander terecht. Jong en oud.
Ook als u nieuwe initiatieven en plannen hebt, zijn we er voor u. Zo brengen we samen de ideale samenleving in praktijk. Met elkaar, voor elkaar!

  • Wij werken met en voor alle inwoners van de gemeente Ede. Iedereen kan bij ons terecht.
  • Wij werken eenvoudig, onafhankelijk en dichtbij.
  • Wij gaan uit van ‘voor elkaar en met elkaar’. We beseffen dat dit niet altijd vanzelf gaat. Daarom brengen we mensen en groepen mensen graag met elkaar in contact. Wij kunnen dat goed. Want wij hebben het overzicht en de deskundigheid in huis. 
  • Wij verbinden niet alleen mensen met elkaar, maar ook organisaties. In het netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties zijn wij een meedenkende, verbindende partner.
  • Soms lukt het mensen niet om zelf hun leven te sturen. Dan biedt Malkander passende ondersteuning. Voor kortere of voor langere tijd. Per persoon of in een groep.

Contactpersoon Ede-Centrum

In het centrum van Ede is Fabian Hemmers actief als samenlevingscoach, BEC en Malkander werken nauw met elkaar samen. Neem gerust contact op met Fabian via 06 82142004 of via email fhemmers@malkander-ede.nl.

Nadere informatie over Malkander kunt u vinden op www.malkander-ede.nl