Koplopers Inclusie Ede

De Koplopers Inclusie van de gemeente Ede lopen vooraan. Waarom? Omdat het enthousiaste Edenaren zijn die willen bijdragen aan een Ede waar iedereen mee kan doen.

Wie zijn de Koplopers Inclusie van Ede?

Mensen zoals u en ik die een beperking hebben of veel contact hebben met mensen met een beperking. Het zijn ervaringsdeskundigen die kunnen meepraten over toegankelijkheid maar ook over bereikbaarheid en bruikbaarheid.

Wat is Inclusie?

Inclusie betekent dat iedereen mee kan doen in Ede. De gemeente werkt hard om de Inclusie agenda uit te voeren en de politieke partijen nemen Inclusie en Toegankelijkheid op in hun verkiezingsprogramma.

Hoe werken de Koplopers Inclusie Ede?

Ze werken samen maar ook zelfstandig. Ze kijken zelf wat ze met de menskracht in de Koplopergroep kunnen doen. Dat betekent dat niet alles kan worden opgepakt maar dat elke aanvraag wel de aandacht krijgt die deze verdient.

De Koplopergroep kijkt met de ogen van mensen met een beperking naar de inrichting van de openbare ruimte. Zijn er goede ingangen voor iedereen? Zijn er voldoende parkeerplaatsen voor fietsers en speciale parkeerplaatsen voor mensen met een beperking?

Wat doen de Koplopers Inclusie met de gemeente Ede?

De Koplopergroep geeft, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan de gemeente Ede over toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte. Ze kijkt mee bij de (her)inrichting van wandelgebieden, winkelcentra en openbare gebouwen.

Wat voor mensen zitten er in de Koplopers Inclusie Ede?

In de Koplopergroep zitten ook mensen die groepen vertegenwoordigen die anders zijn maar waarvan je het niet direct kunt zien. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Mensen die bijvoorbeeld doof, autistisch, lesbisch of transgender zijn. Ook deze mensen lopen tegen dingen aan waarbij de Koplopergroep een verbindende schakel kan zijn.

Hoe werkt het systeem van de Koplopergroep?

De Koplopergroep komt 4 of 5 keer per jaar bij elkaar. Er is veel onderling contact per mail en telefoon. Er worden projecten opgepakt die nodig zijn en bepaalde leden aanspreken.

De Koplopers doen hun werk op vrijwillige basis en daarom is plezier in dit werk heel belangrijk. Als je je graag inzet voor een onderwerp is het des te leuker om resultaat te behalen.

Ook probleemlocaties die door bewoners worden gemeld, worden besproken. Er wordt gekeken of hier een taak ligt voor de Koplopergroep. Soms wordt hiervoor een projectgroepje gevormd. Dit gaat in samenwerking met de betrokken mensen van de gemeente Ede. Via hun achterban verzamelen de Koplopers knelpunten en proberen in overleg met de gemeente verbeteringsmaatregelen te laten uitvoeren.

Naar aanleiding van meldingen worden er soms werkbezoeken gebracht. Leden van de Koplopergroep Ede gaan dan kijken op locatie om een ‘schouw’ te doen. Ze maken een rapport van de knelpunten en bespreken dit met de betrokken mensen van de gemeente Ede.

Als er nieuwbouw, verbouwing of herinrichting plaats vindt zoals die in de Grote Straat, Bellestein of de Telefoonweg, worden de Koplopers direct bij de plannen betrokken. Zij gaan met de betrokken ambtenaren van de gemeente Ede naar de locatie en geven vanuit hun visie aan wat anders of beter kan.

Contact met de Koplopers Inclusie Ede?

De Koplopergroep Ede is actief in de regio van de gemeente Ede. Ze vergaderen in het gemeentehuis van Ede. Het is mogelijk om uw vraag of een bepaalde locatie toe te lichten. Hiervoor kan telefonisch of per mail een verzoek worden gedaan.

Hoe meld je iets aan de Koplopergroep Ede?

Hebt u interesse of wilt u een melding doen? Mail dan uw gegevens naar: koplopersede@gmail.com of bel: 0318-680 911. De Koplopergroep Ede neemt dan contact met u op. Bruikbare suggesties zijn zeer welkom. Mail ze dan naar hetzelfde adres. Wij zijn er altijd blij mee!