KVU: Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

WAT IS DE KVU?

In het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) werken horeca, politie, gemeente, bewoners en uitgaanspubliek samen aan het vergroten van de veiligheid en het verminderen van de overlast in het uitgaansleven. Deze partijen zetten zich samen in voor een veilig en aantrekkelijk uitgaansleven in Ede. Maatregelen die op stapel staan, zijn onder andere de invoering van de Collectieve Horeca Ontzegging en de voorlichtingsavond voor ouders over alcohol- en drugsgebruik van jongeren.

Voor bewoners van Ede-Centrum zijn er meerdere mogelijkheden om overlast te melden; zie onderstaande lijst met mogelijkheden.

Wilt u uw klacht bij uw bewonersvereniging melden dan kan dat op email-adres ernavanmierlo.bec@gmail.com

Zij zorgt ervoor dat uw klacht bij de juister instantie/persoon terechtkomt.

Voor meer informatie, klik op de link hieronder met adressen-/telefoonnummers/meldpunten.

Melden van onveilige situaties of overlast uitgaansleven nov 2019