Kunst & Cultuur

De bewoners van Ede geven in een enquête in 2020 op kunst en cultuur gebied de gemeente een ruime 8. Dat is een hoog cijfer, de bewoners zijn tevreden. Er heerst een levendige cultuur van zowel actieve als receptieve kunst- en cultuurparticipatie. Toch blijkt uit onderzoek dat verschillende groepen niet oe nauwelijks vertegenwoordigd zijn, o.a. mensen met een migratie achtergrond, ouderen en mensen met een beperking.

Om ook deze mensen te laten deelnemen aan kunst en cultuur, zolang dit binnen ons werkgebied ligt, neemt de BEC het initiatief om met u hier over van gedachten te wisselen. Onderwerpen die wij willen bespreken zijn bijvoorbeeld de invulling van de z.g. P’s van het landelijke programma Diversiteit en Inclusie, toegepast in de praktijk Programma, Personeel, Publiek en Partners. Deze P’s zijn gezamenlijk ontwikkeld door en voor o.a. overheden, maatschappelijke en culturele organisaties. De Code Culturele Diversiteit wordt onderschreven door het ministerie van OC&W.
De BEC zou de sociale inclusie via kunst en cultuur kunnen versterken door deelname aan:

– Onderzoeken, projecten en laboratoria (onder de aandacht brengen van diversiteit en inclusie, de 4 P’s)
– Programma’s (met adviezen ondersteunen)
– Activiteiten (stimuleren van diversiteit en inclusie).
Vanuit deze basisgedachte willen wij de mogelijkheden onderzoeken voor kleine laagdrempelige projecten en voor wat grotere projecten. De BEC heeft hier ideeën over en wil die graag met Partners delen.

Samenwerkingspartners kunnen zijn o.a. de gemeente Ede, Cultura, uitvoerende kunstenaars, Ouderenbond Ede, Astrant, mensen met een beperking, vertegenwoordigers van personen met een migratie achtergrond, Malkander, Platform Edese Kunstenaars, Behartiging belangen Amateurkunst (BAK), Platform Amateurkunst Ede (PAKE), onze Stadsdichter, e.a.