Ede Centrum Groen & Gastvrij

Bestemmingsplan centrum Ede

In juni 2021 heeft de gemeenteraad de centrumvisie “Ede Centrum – Groen & Gastvrij” vastgesteld. Waar in voorgaande jaren het accent vooral op ruimte en economie lag, is de gemeenteraad er inmiddels van
overtuigd dat binnensteden van de toekomst ook sociale en duurzame meerwaarde te bieden hebben.
Met aandacht voor inclusiviteit, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en energietransitie wordt hieraan invulling gegeven.

Bestemmingsplan Ede Centrum Groen & Gastvrij

Koers naar 2030

Ede verandert en groeit. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in Ede te leven, te wonen en te werken. Daar hoort een aansprekend centrum bij. Een centrum dat mensen graag bezoeken. Waar ze winkelen, iets eten of drinken, zich vermaken bij een evenement en waar verschillende functies samenkomen; kortom een centrum van ontmoeten.

Koers naar 2030