Werkgebied BEC

BEC werkgebied ref. Artikel 1 statuten.

De vereniging heeft als werkgebied dat gedeelte van het centrum van de gemeente Ede dat het deel behelst dat wordt aangegeven volgens de kaart Geo-Informatie en Ondersteuning tekening nummer BEC-20201126 en hierbij aangehecht.

De noordgrens van het gebied wordt gevormd door de provinciale weg N224 beginnende ter hoogte van de Concordialaan tot aan het kruispunt met de Raadhuisstraat.

Verdergaand met de klok mee wordt de oostgrens gevormd door de Raadhuisstraat, de Schendellaan, rechts aanhoudend de Vossenakker, overstekend de Arnhemseweg naar de v. Heeckerenlaan. Verder zuidelijk begrenst door de Heuvelserad, Klinkenbergerweg, Ericalaan en oversteek Beukenlaan.

In westelijke richting langs het spoor, Telefoonweg, Parelstraat, Leendert Tulp laan, Waterloweg, Jadestraat, Veenderweg, Telefoonweg, Accesweg, Notaris v.Puttenstraat, Telefoonweg, oversteek naar Concordialaan aansluitend op de N224.

Kaart Werkgebied