Organisatie

BEC is een bewonersvereniging die in het najaar van 2012 is opgericht. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van de bewoners in Ede Centrum op het gebied van hun woon- en leefklimaat. Burgerparticipatie is hierbij een begrip.

We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad welke van invloed kunnen zijn op het woon- en leefklimaat van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook u en onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc..