ALV BEC 2019

 Algemene Leden Vergadering BEC 2019 inclusief het verslag van de vergadering.

  • Afgelopen jaar heeft het bestuur twee bewoners gevonden die actief mee willen besturen. Wij zijn erg blij met deze versterking
  • Toch zijn wij nog steeds op zoek naar bestuursleden. Wij missen de vrouwelijke invalshoek in ons bestuur. Als u zich kandidaat wilt stellen, verzoeken we u de volgende gegevens van uzelf te sturen aan het bestuur: naam, contactgegevens (incl. email en telefoonnummer); uw eventuele bestuurlijke ervaring; uw motivatie om zich als BEC bestuurslid aan te melden. mikekollau.bec@gmail.com of aan Voorzitter BEC, Topaasstraat 77, 6713 TK Ede.
  • Indien u stukken of agendapunten wilt inbrengen voor de vergadering, dan verzoeken wij u dit voor september 2022 te doen zodat we de agenda nog kunnen aanpassen en allen hierover kunnen gaan informeren.

Presentaties en info