Herstelwerkzaamheden Bunschoterweg en Driehoek

In opdracht van Warmtebedrijf Ede wordt door Roseboom Warmtedistributie gestart met herstelwerkzaamheden langs de eerder aangelegde tracés warmteleiding in Ede. Destijds zijn ter plaatse van de reparatievakken tijdelijk klinkers aangebracht. De klinkers worden nu vervangen door het definitieve asfalt.

Het blauwe werkvak

Overlast
Op de kruising Bunschoterweg-Kleefsehoek zal rondom het werkvak een halve wegafzetting worden geplaatst. Hierdoor kan het verkeer licht gehinderd worden. De Driehoek wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk een tweerichtingsweg. Daarom wordt aan bezoekers en omwonenden op die locatie gevraagd tijdelijk de auto te parkeren buiten het werkvak langs huisnr 23 t/m 33.

Bereikbaarheid
Gedurende de uitvoeringsperiode zijn woningen en bedrijven te voet gewoon bereikbaar. Via verkeersmaatregelen als tekst- en pijlborden wordt het verkeer omgeleid.
De fasering en route is afgestemd met de hulpdiensten zodat bij calamiteiten woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Bovendien is de vuilnisophaaldienst op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 20 april en duren tot uiterlijk vrijdag 24 april 2020, afhankelijk van de weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden. Er wordt gewerkt tussen 7.00 en 17.00 uur.

Met vragen en/ of opmerkingen kunt u terecht bij Henk Molenaar, op werkdagen van 7.00-17.00u via 06-1695 3417 of via mail molenaar@roseboomede.nl