Geërfden en Belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen.

Als de klokken van de Oude Kerk op de 3e donderdag van september luiden, … dan is het tijd voor de jaarlijkse Buurtspraak! 19 september 2019.

Al eeuwenlang komen de geërfden van de Buurt Ede en Veldhuizen op de derde donderdag van september bijeen om te spreken over wat de Buurt bezighoudt, tijdens de traditionele Buurtspraak. Ook in deze tijd komen wij bij elkaar en doet het Buurtbestuur verslag van het gezamenlijk beheer van het bos bezit. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft een toelichting over de stand van zaken van de heidevelden, het gebied waar de Buurt nog rechten heeft. De Stichting Edese Schaapskudde, op initiatief van de Buurt in 1953 opgericht, doet verslag van haar beheer.

Daarnaast wordt dit jaar een Buitengewone Buurtspraak georganiseerd in Cultura met een programma rondom de erkenning van de Buurtspraak als immaterieel erfgoed met historie, cultuur, muziek en een lezing. Een avondvullend programma voor geërfden en belangstellenden van de Buurt.

Bent u ook geërfde? Op de website van de Buurt kunt u een postcodecheck doen om dat te controleren: http://buurt.ede-en-veldhuizen.nl

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van deze bijzondere traditie in Ede; de Buurtspraken 2019 van de Buurt Ede en Veldhuizen.

Dit jaar worden er voor het eerst twee Buurtspraken op één dag gehouden:

De Traditionele Buurtspraak (de 315e) in de Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9 te Ede.

Aanvang 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Vrije inloop met bezoekersregistratie.

Buitengewone Buurtspraak (de 50e) in Cultura.

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Vooraf registreren via buurtspraak2019@gmail.com

De agenda en overige vergaderstukken van de Buurtspraak zijn vanaf 12 september beschikbaar op de website:

http://buurt.ede-en-veldhuizen.nl/de-buurt/buurtspraak/

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com

Graag ontmoeten wij u op 19 september in de ochtend en/of in de avond.

Met vriendelijke groet,

namens de Buurt Ede en Veldhuizen

Geen Broere, Buurtrichter

0654911662