Evenementen

Zoals in het afgelopen jaar al gebeurde zal BEC ook dit jaar de vergunningen die verleend worden, op deze website publiceren of een link plaatsen waar u de vergunningen kunt vinden. Omdat die documenten vaak veel informatie bevatten die niet iedereen nodig heeft, heeft BEC met de gemeente afgesproken dat de bewonersbrieven, die de organisatoren van evenementen verplicht zijn om aan de directe omwonenden te sturen, beschikbaar komen voor publicatie op onze site. U hoeft dan niet alles door te spitten om te weten te komen wat u wilt. Hopelijk komt dit snel van de grond.

Onder het kopje Evenementen vindt u de naam van het evenement en onder het kopje Vergunningen de verleende vergunningen als die zijn afgeven en ter beschikking zijn gesteld.

Klik voor een actueel overzicht op: uit in ede