Category Archives: Telefoonweg

Laatste werkzaamheden Telefoonweg: 22 t/m 25 augustus

De spoorwegovergangen bij de Nieuwe Stationsstraat en de Telefoonweg krijgen van maandag 22 augustus tot en met donderdag 25 augustus een nieuwe inrichting en bestrating. Op die dagen is er geen doorgaand verkeer mogelijk over de Telefoonweg. Het zijn de laatste werkzaamheden voor de vernieuwing van de Telefoonweg. Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu voert de werkzaamheden uit in opdracht van gemeente Ede.

Werkzaamheden
Van 22 tot en met 25 augustus wordt gewerkt aan beide kanten van de spoorwegovergang Telefoonweg. Eerst wordt de verharding verwijderd en daarna gaan ze verder met het aanbrengen van het nieuwe straatwerk. Van 22 tot en met 24 augustus vinden dezelfde werkzaamheden plaats bij de spoorwegovergang Nieuwe Stationsstraat aan de kant van de Telefoonweg. De werkzaamheden vinden alle dagen plaats tussen 7:00 en 17:00 uur.

Afsluiting spoorwegovergangen
Beide spoorwegovergangen zijn alle dagen volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers worden doorverwezen naar andere overgangen. Voor doorgaand autoverkeer over de Telefoonweg wordt een omleidingsroute ingesteld die wordt aangegeven met gele borden. U kunt uw woning of onderneming aan de Telefoonweg uiteraard wel bereiken.

Heideweek
Vanwege werkzaamheden aan het nieuwe station Ede-Wageningen rijden er geen treinen tussen 7 en 31 augustus. Wel rijden er nog onderhoudstreinen van ProRail. Alleen in de week van 22 augustus rijden er helemaal geen treinen. De werkzaamheden vallen samen met de Heideweek, maar uitwijken is niet mogelijk omdat dit werk alleen uitgevoerd mag worden als er geen treinen rijden. Er wordt gewerkt van maandag tot en met donderdag overdag, omdat er dan de minste Heideweek activiteiten zijn.

Heeft u vragen?
Heeft u nu vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u tot 22 augustus terecht bij Rob Hazelaar (omgevingsmanager Dusseldorp). Stel uw algemene vragen per mail: r.hazelaar@dusseldorp.nu. Voor dringende zaken mag u bellen naar 06-29410673. Vanaf 22 augustus kunt u contact opnemen met projectleider Wim de Bruin van gemeente Ede via telefoonnummer 14 0318 of een e-mail sturen naar info@ede.nl. Bij het werken aan de weg wordt er alles aan gedaan om de overlast te beperken, maar enige geluidshinder is niet te vermijden.

Telefoonweg weer dicht

Het is u vast niet ontgaan: de Telefoonweg is nog even dicht. Deze werkzaamheden staan los van de werkzaamheden van Dusseldorp en de gemeente. Er wordt een warmteleiding aangelegd bij de Telefoonweg Noord: het deel vanaf de rotonde bij Cultura tot aan de Amsterdamseweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 24 juni.

Herinrichting Telefoonweg

Nieuwsbrief nr. 8 

juni 2021 

De gemeente richt de Telefoonweg opnieuw in. We zijn begonnen vanaf  de rotonde aan de Molenstraat en het project loopt door tot en met de  kruising met de Stationsweg. Via deze nieuwsbrief houden we u tijdens  de uitvoering van de herinrichting op de hoogte van de stand van zaken. 

Planning werkzaamheden  

Half mei rondde aannemer Dusseldorp het gedeelte van de weg tussen de Molenstraat en het  Kuiperplein af. Sindsdien is het weer mogelijk om via de Veenderweg naar de Molenstraat en het  Kuiperplein te rijden. We zijn tot dusver erg blij met de nieuwe uitstraling van de weg. Momenteel werkt  aannemer Dusseldorp verder aan het werkvak tot de parkeerplaats van het station Ede-Centrum. De  planning van de rest van de werkzaamheden vindt u hieronder.  

Bouwvak: Werkzaamheden af tot de Parelstraat Ons plan was om voor de bouwvakantie (vanaf 6  augustus) het werk tot de spoorwegovergang af te  ronden. Vanwege onder meer de hevige sneeuwval in  februari zijn de werkzaamheden aan de Telefoonweg een  paar weken uitgelopen. Daardoor loopt Dusseldorp iets  

achter op schema. Ze eindigen voor de bouwvakantie  ter hoogte van de Parelstraat en zorgen dat het oude  en nieuwe straatwerk op elkaar aansluiten. Doorgaand  verkeer kan hierdoor tijdens de bouwvakantie weer  gebruikmaken van de Telefoonweg. 

Resultaat herinrichting Telefoonweg tot Kuiperplein

Op de maandag na de Heideweek (30 augustus) gaat  Dusseldorp verder met het gedeelte van de Parelstraat tot  aan de spoorwegovergang. De Telefoonweg wordt dan  weer afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit duurt naar  verwachting tot eind september. 

Treinvrij weekend 

De werkzaamheden aan de weg ter hoogte van de  spoorwegovergang vinden nog wel plaats voor de  bouwvak. Dit betreft een zone van 11 meter aan beide  zijden van het spoor waarin alleen gewerkt kan worden  als er geen treinen rijden. Dit jaar is er een weekend  waarin dat het geval is: van 22 juli t/m 26 juli. Direct  omwonenden zullen we per brief nader informeren. 

Werkzaamheden Veenderweg naar voren  Het plan was om dit najaar door te werken aan het  deel van de weg tussen de spoorwegovergang en de  Stationsweg. Vanwege vertraging in de levering van  materialen voor dit deel van de weg, hebben we besloten  om eerst de Veenderweg uit te voeren. De materialen die  we gebruiken in de Veenderweg worden namelijk wel op  tijd geleverd.  

Door het herinrichten van een gedeelte van de  Veenderweg zorgen we dat de schoolzone van CNS  basisschool Cavaljé beter aansluit op de kruising  Brouwerstraat. De rijbaan wordt verlegd en er komen 4  kiss & ride parkeerplaatsen en groenvakken bij de school.  

De verwachting is dat dit tot half november duurt.  Door deze wijziging in de planning is de Telefoonweg van  begin oktober tot en met half november toegankelijk voor  verkeer. 

Vanaf half november: Spoorwegovergang tot  kruising Stationsweg  

Na afronding van de Veenderweg gaat Dusseldorp  vanaf half november verder met het deel tussen de  spoorwegovergang en de kruising Stationsweg. Deze  werkzaamheden nemen naar verwachting ruim drie  maanden in beslag. De werkzaamheden nemen  verhoudingsgewijs meer tijd in beslag dan het deel vanaf  de rotonde Molenstraat tot de spoorwegovergang.  Dit komt doordat dit deel van de Telefoonweg een  gescheiden rioolstelsel krijgt.  

In de Telefoonweg ligt nu een gemengd rioolstelsel. Op  een gemengd stelsel wordt het huishoudelijk afvalwater  en regenwater samen afgevoerd. Een gescheiden  stelsel voert vuil afvalwater en schoner regenwater (of  grondwater) voor het grootste deel apart af. Zodra het  bestaande gemengde stelsel in de rest van de weg toe  is aan vervanging (over circa 30 jaar) gaan we dat ook  wijzigen naar een gescheiden stelsel. 

De Telefoonweg en het gedeelte van de  Veenderweg zijn nog steeds naar verwachting eind  februari 2022 af. De kaart met de actuele planning  vindt u hier. 

Resultaat herinrichting Telefoonweg tot Kuiperplein

Eerste contouren groenere Telefoonweg  zichtbaar 

Het is altijd een mooi moment als Ede weer een beetje groener wordt: op woensdag 12 mei verschenen  de eerste nieuwe bomen en planten aan de Telefoonweg. Wethouder Jan-Pieter van der Schans was  hierbij aanwezig en hielp zelf ook mee met het planten van de eerste boom. De nieuwe Telefoonweg  krijgt nog tientallen nieuwe bomen en plantvakken erbij!  

Gerda van Bergen, bewoner van appartementencomplex  de Hooghe Hoed: “De bomen en struiken bij Cultura zien  er prachtig uit. Ook vinden we het een genot dat er nu  een zebra is in de buurt van ons appartementencomplex.  Iedereen die ik spreek is enthousiast over het  resultaat tot nu toe. Een mooie bijkomstigheid is  

dat omgevingsmanager Rob Hazelaar altijd goed  bereikbaar is bij vragen en op tijd communiceert over de  werkzaamheden. Nu maar hopen dat de Telefoonweg  straks ook echt rustiger gaat worden. De tijd zal het  leren”.  

Een groenere Telefoonweg met verschillende soorten bomen, waaronder iepen, lindes, esdoorns en twee  krenteboompjes

Inloopmoment: stel uw vragen over de werkzaamheden 

Wekelijks houdt Dusseldorp een inloopmoment waarop u vrij kunt binnenlopen en vragen kunt stellen  over de werkzaamheden aan de Telefoonweg. Omgevingsmanager Rob Hazelaar is iedere donderdag  tussen 08:00 – 09:30 uur in de keet op het Kuiperplein aanwezig om u te woord te staan.  

Uiteraard kunt ook nog altijd telefonisch contact opnemen met Rob of een afspraak maken op een moment dat het u  uitkomt, dit kan via email r.hazelaar@dusseldorp.nu of telefonisch via 06-29410673.  

Werkzaamheden Telefoonweg

Wist u dat…  

… Er in de eerste week van de werkzaamheden minstens 100 boetes zijn uitgedeeld aan chauffeurs die de gesloten  verklaring negeerden? 

… De paaltjes bij de afvalcontainers niet bedoeld zijn voor het vastbinden van PMD zakken? Ze zijn bedoeld voor de  vrachtwagens van ACV om zich aan te melden bij de container. Het komt vaak voor dat de chauffeurs van ACV eerst  alle zakken moeten verwijderen om de bak te kunnen legen. U helpt hen heel erg door de PMD zakken pas neer te  leggen op de dag van ophalen en niet meer vast te binden aan het paaltje.  

… We veel vragen krijgen over het toevoegen van water bij de ondergrond van de warmteleiding? Waarom aannemer  Roseboom dit doet? Op plaatsen waar je moeilijk bij kunt komen (de kleine ruimtes tussen de buizen van warmtenet  en de beperkte ruimte aan de zijkanten), kun je het zand verdichten door het toevoegen van water. Door het water  worden de kleine korrels tussen de grotere gedreven. Als het water is weggezakt, is het zand één vast geheel  geworden, waardoor je hetzelfde resultaat hebt als na verdichting met een machine. Het uiteindelijke effect is een  stevige, goed verdichte ondergronds, vanwaar we verder kunnen gaan met de opbouw van de nieuwe Telefoonweg. 

PMD vuilniszakken rondom de paaltjes die bedoeld zijn als aanmeldsysteem

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken die betrekking hebben op de herinrichting van de  Telefoonweg vragen hebben, dan kunt u die stellen via email: telefoonweg@ede.nl of via telefoonnummer 14 0318. Colofon 

Uitgave: gemeente Ede, juni 2021 

Foto’s en afbeeldingen: gemeente Ede, www.ede.nl 

WERK AAN TELEFOONWEG (START FASE 1)

WAT GAAN WE DOEN

Op donderdag 18 februari starten de werkzaamheden aan de Telefoonweg. Roseboom/ ZON Transitie Support start dan met de aanleg van een warmteleiding door de straat. Deze moet uiteindelijk de Kolkakkerbuurt van warmte voorzien. In opdracht van gemeente Ede start Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek vanaf begin maart met het opnieuw inrichten van de Telefoonweg met nieuw straatwerk, groenvakken en bomen.

WAAR EN WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN

Donderdag 18 februari 2021 start Dusseldorp om 7:00 uur met het opbreken van de verhardingen. We verwijderen alleen de verharding voor het aanleggen van de warmteleiding. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 2 dagen. In het bijgevoegde bestand vindt u een kaart waarop staat waar we werken, dit is het werkterrein. Vriendelijk verzoek vaanaf dit moment geen auto’s in het aangegeven werkterrein te hebben staan.

Maandag 22 februari 2022 start Roseboom met de aanleg van de warmteleiding. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 10 dagen voor fase 1. Aansluitend gaat Dusseldorp verder met de herinrichting van de Telefoonweg. Naar verwachting is fase 1 eind maart afgerond. Na afronding van een fase is dit gedeelte van de Telefoonweg klaar voor gebruik. Lees verder in bestanden (op de website):

Start werkzaamheden telefoonweg.

We vertelden u in de laatste nieuwsbrief en tijdens de informatieavond van 21 januari jl. dat de werkzaamheden aan de Telefoonweg op 10 februari zouden starten. We willen u hierbij laten weten dat de werkzaamheden circa één week later starten, op donderdag 18 februari, mede in verband met de verwachtte vorstperiode komende week. In de bijlage vindt u alvast de brief die we volgende week versturen naar de adressen in de omgeving van de Telefoonweg. Vanaf vandaag, vrijdag 5 februari, vindt u alle benodigde informatie over de herinrichting op www.ede.nl/telefoonweg.

Met vriendelijke groet,

Renske Dijkwel

Projectleider Telefoonweg

Start werkzaamheden uitgesteld tot 18 februari 2021

 De start werkzaamheden voor de Telefoonweg zijn uitgesteld tot 18 februari.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden voor de herinrichting staan gepland vanaf 18 februari 2021. Tot 2022 wordt er in zes fases gewerkt. Voor de zomer moet tot aan de spoorweg overgang gereed zijn. Na de zomer wordt het laatste deel van de spoorweg tot de Stationsweg uitgevoerd. Een gedeelte van de Veenderweg wordt uiterlijk begin 2022 uitgevoerd. Elke fase wordt een ander wegvak aangepakt. 

Voorkeur voor klinkers op Telefoonweg

Als u deze nieuwsbrief regelmatig leest, weet u dat de Telefoonweg straks een heel andere (rustiger) weg gaat worden.
Er is met omwonenden druk overlegd over knelpunten als de inrit van het Kuiperplein, de spoorovergang en de kruisingen met de Veenderweg en de De Halte. Nu nog de keuze over de bestrating.

Asfalt of klinkers?
Vrijdag 23 oktober start aannemer Dusseldorp met de aanleg van een aantal proefvakken ter hoogte van Cultura. Hier kunt u straks bekijken wat mogelijk de nieuwe rijbaan, fietsstroken, parkeervakken en trottoirs worden. De voorkeur neigt naar klinkers.

Eén van de ontwerpen

Op het trottoir bij Cultura wordt een strook tegels van 15m lang x 4m breed vervangen door proefklinkers. Als voorbeeld voor de nieuwe rijbaan worden twee soorten gebakken klinkers neergelegd. Voor de fietsstroken, die goed moeten afsteken tegen de rijbaan, komen twee andere soorten gebakken klinkers te liggen. Ze worden in zowel schuin als recht patroon gelegd (keperverband en elleboogverband). Dit om te ontdekken wat prettiger fietst. Ook komen er voorbeelden te liggen voor de parkeervakken en trottoirs.

Met deze proefvakken moet duidelijk worden wat de verschillende materialen doen voor de uitstraling van de straat. De vakken blijven liggen tot er wordt gestart met de uitvoering van het project, in februari 2021.

Tegelijkertijd worden deze vrijdag drie proefsleuven gegraven om onderzoek te doen naar de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Later volgen er nog eens vier. Er worden geen verkeersproblemen verwacht tijdens deze werkzaamheden; het verkeer kan gewoon om de sleuven heen rijden.

« Older Entries