Category Archives: Brouwerstraat

Onthulling kunstwerk Brouwerstraat

Op de hoek Brouwerstraat/Telefoonweg heeft de gemeente op donderdag 2 juni het kunstwerk van Auke de Vries geplaatst. Dit kunstwerk stond eerder op de markt.  

Programma

Voor het kunstwerk werd onthuld, was een korte rondleiding door het projectgebied georganiseerd. Wethouder Jan Pieter van der Schans (Levendig Centrum) heeft een korte toespraak gehouden, en werd er meer verteld over het kunstwerk zelf. De Gemeente Ede bood een hapje en een drankje aan, in samenwerking met restaurant De Verleiding aan de Brouwerstraat.

Herinrichting Brouwerstraat: Nieuwsbrief nr. 5

De gemeente richt de Brouwerstraat opnieuw in als verbinding tussen Kuiperplein en de Markt. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van werkzaamheden.

Als aanvulling op de nieuwsbrief wil de gemeente melden dat de verwachting nog steeds is dat zowel de Telefoonweg als de Brouwerstraat op 26 april aan het einde van de dag weer open zijn. In mei voert aannemer Dusseldorp nog wat laatste klussen uit, zoals planten neerzetten in een aantal plantvakken. Er volgt nog een klein feestelijk moment bij de plaatsing van het kunstwerk. Hierover hoort u nog van ons.

Daarnaast willen we u nog over het volgende informeren. Momenteel is Omgevingsdienst de Vallei (OddV) bezig met de beoordeling van een aanvraag vanuit de Verleiding. Zij hebben de wens om het terras te wijzigen binnen de bestaande terrasvergunning. Kort samengevat houdt het in dat het deel aan de overkant van de Brouwerstraat komt te vervallen en er meer terrasruimte zal zijn aan de kant van de gevel. Er wordt op dit moment gekeken of het past binnen het bestemmingsplan.

Nieuwsbrief nr. 5

Werkzaamheden spoorwegovergang brouwerstraat Ede

WERK SPOORWEGOVERGANG BROUWERSTRAAT

Aan de bewoners / gebruikers Brouwerstraat en directe omgeving

WAT GAAN WE DOEN

Op 18 en 19 november voeren wij werkzaamheden uit bij de spoorwegovergang Brouwerstraat. We vervangen de bestrating vanaf het spoor tot 11 meter buiten het spoor. De overige werkzaamheden voor de herinrichting Brouwerstraat worden in 2022 uitgevoerd. Hierover ontvangt u op een later moment meer informatie.  

WAAR EN WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden bij de Brouwerstraat zien er als volgt uit:

Nacht van woensdag 17 op donderdag 18 november (tijdens buitendienststelling spoor) Opbreken en aanbrengen verhardingen vanaf het spoor tot ca. 5 meter buiten het spoor.

Overdag op donderdag 18 november

Opbreken en voorbereidende werkzaamheden, gedeelte vanaf 5 meter tot 11 meter uit het spoor.

Overdag op vrijdag 19 november 

Aanbrengen nieuwe verhardingen, gedeelte vanaf 5 meter tot 11 meter uit het spoor.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

Tijdens de nacht van 17 op 18 november is de spoorwegovergang volledig afgesloten voor al het verkeer. Op 18 en 19 november sluiten we de overgang alleen af als we hier aan het werk zijn. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond proberen we zo spoedig mogelijk de overgang weer beschikbaar te maken met tijdelijke loopschotten.

Tijdens de momenten dat u geen gebruik kunt maken van de spoorwegovergang kunt u de overgangen aan de Molenstraat of de Nieuwe Stationsstraat gebruiken.

HULPDIENSTEN

We hebben de politie, brandweer en ambulances geïnformeerd over de veranderingen in de bereikbaarheid. Zij kunnen uw woning of pand altijd bereiken. 

UW VEILIGHEID

Wij denken aan uw veiligheid door het plaatsen van waarschuwingen en afzettingen. Om onveilige situaties te voorkomen, vragen wij u de waarschuwingen en afzettingen te volgen. Voor uw eigen veiligheid mag u niet op het werkterrein komen.

VRAGEN?

Heeft u vragen over de bereikbaarheid of de werkzaamheden? Neem gerust met ons contact op:

U kunt mailen naar: r.hazelaar@dusseldorp.nu (voor algemene vragen)

U kunt bellen naar Rob Hazelaar: 06-29 41 06 73 (voor dringende zaken)

SAMENWERKING DUSSELDORP – GEMEENTE EDE – ROSEBOOM

Op dit project werken wij samen met de gemeente Ede. Wij proberen de informatievoorziening naar de omgeving zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat u goed op de hoogte blijft. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de Brouwerstraat, dit kan door een mail te sturen aan brouwerstraat@ede.nl. 

Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken en vooral ’s nachts worden er enkel werkzaamheden uitgevoerd die echt noodzakelijk zijn, maar enige hinder is niet te vermijden.

DE KOMENDE PERIODE WERKEN WIJ HARD OM UW BUURT MOOIER TE MAKEN.  ALVAST BEDANKT  VOOR UW BEGRIP VOOR MOGELIJKE OVERLAST.

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. – Leeghwaterstraat 6 – 6827 AP Arnhem

Postbus 55 – 7130 AB Lichtenvoorde – T. 0544-488488

Brouwerstraat in ontwerpfase

Beetje bij beetje begint het centrum van Ede mooier, groener en levendiger te worden. Tussen het vernieuwde Marktplein en Kuiperplein, ligt de Brouwerstraat. De inrichting hiervan valt een beetje uit de toon. “Rommelig” vinden de omwonenden en de gebruikers.

Maandag 7 december vond de eerste digitale bijeenkomst van de meedenkgroep Brouwerstraat plaats. Vijftien deelnemers: een mix van bewoners en ondernemers uit de straat, marktvereniging, Fietsersbond, binnenstadmanagement en wij van de BEC, volgden de presentatie van het kernteam gemeente Ede.

Uitgangspunt is dat de Brouwerstraat meer groen krijgt, een fraaiere verbinding geeft naar het centrum en vooral, dat straks de voetganger centraal staat, met fietsers en bevoorradingsverkeer “te gast”.

Het kernteam had al keurig op een rijtje wat opvalt in de huidige situatie:

• Er loopt een rijbaan die niet logisch is
• Hoogteverschil tussen de straat en de winkels
• Gedateerd meubilair
• Woningen boven de winkels
• Bomen met kleine plantvakken.
• Veel reclame uitingen op straat
• Veel fietsen in de straat (niet alleen bij de fietsenstalling)
• Terras van Verleiding
• De spoorwegovergang

Het kunstwerk van Auke de Vries, dat voorheen op het Marktplein stond.

Genoeg onderwerpen om te bespreken. Tel daarbij op de wens van Cultura voor een extra in-/uitgang, de vraag of de uitloop van de zaterdagmarkt daar blijft en het herplaatsen van het kunstwerk van Auke de Vries. U snapt dat de avond te kort was. Een tweede avond staat dan ook al gepland op dinsdag 12 januari. De uiteindelijke uitvoering staat gepland voor september 2021. We houden u op de hoogte.


Brouwerstraat vroeger, nu en straks…

De gemeente gaat de Brouwerstraat opnieuw inrichten als verbinding tussen Kuiperplein en de Markt. Naar verwachting gaat de uitvoering van start in september 2021. Meedenken over het ontwerp kan nu al.

Voor de liefhebbers: de Brouwerstraat op een prentbriefkaart uit de jaren dertig, gezien in zuidwestelijke richting. Met daarop de Christelijke Landbouwhuishoudschool Prinses Marijke.

De Brouwerstraat van nu kennen we allemaal. Maar hoe het straks wordt, daarover mag u als belanghebbende meedenken.

Meedenken over de herinrichting en advies geven over zaken die met de herinrichting te maken hebben. Dat klinkt fantastisch, maar in hoeverre hebben omwonenden en ondernemers echt invloed? Uit eerdere projecten als de Markt en het Kuiperplein blijkt die invloed best groot.

“Buurtbewoners kennen het sentiment uit de buurt,” legt projectleider Renske Dijkwel uit. “Met hun zorgen en wensen kunnen wij rekening houden. Sommige zaken liggen vanuit het beleid al vast, en de gemeente heeft experts in dienst op het gebied van groenvoorziening en verkeer en geluid. Maar de inbreng van degenen die er werken en wonen, blijkt bij elk project weer enorm waardevol. In een vroeg stadium al samen nadenken hoe we zaken het best kunnen vormgeven of erover kunnen communiceren, levert altijd iets goeds op.”

Op maandag 7 december wordt de eerste meedenksessie gehouden, online, van 19:30 tot 21:00 uur. De uitkomsten van de enquête worden dan besproken: welke plus- en minpunten zijn aangedragen en wat wordt daarmee gedaan? Er wordt uitgelegd hoe extra ruimte kan ontstaan voor voetgangers en groen en wat een goede locatie kan zijn voor kunstwerken en de zaterdagmarkt. De avond is zeker ook bedoeld voor wensen, ideeën, suggesties en zorgen van omwonenden en ondernemers.

Wilt u graag bij de eerste sessie zijn? Aanmelden kan t/m vrijdag 4 december door een e-mail te sturen naar brouwerstraat@ede.nl. U krijgt dan op 7 december een link naar de Microsoft Teams vergadering. Hiervoor hoeft u geen nieuwe programma’s op uw computer te installeren.

Telefoonweg en Brouwerstraat aan de beurt

Terwijl we nog volop genieten van de fleurige, nieuwe bloemborders langs het Kuiperplein, wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve plan voor de Telefoonweg en omgeving. Ondertussen borrelen er al ideeën voor de Brouwerstraat.

Eén van de besproken ontwerpen

Eind september kwamen gemeente en meedenkgroep “Telefoonweg en omgeving” opnieuw bij elkaar. De overgebleven varianten van de nieuwe weginrichting werden besproken. Beetje bij beetje werden de plannen concreter.

Het voorkeursmodel zal tijdens de volgende sessie, op dinsdag 27 oktober, in 3D getoond worden. Op die dag wordt ook verder ingegaan op details als vergroening, bankjes met prullenbakken en de aansluiting van de weg op zijn omgeving.

Tegelijkertijd zijn omwonenden van de Brouwerstraat alvast uitgenodigd mee te denken over de herinrichting van hún omgeving. De straat krijgt een opknapbeurt en sluit straks naadloos aan op het Kuiperplein en Marktplein. Uit een enquête kwamen meer minpunten over de huidige inrichting naar boven dan pluspunten. “Een rommelig straatbeeld met verkeerd gestalde fietsen en boomwortels die de bestrating omhoog duwen. Plus gebrek aan gezellig groen.” Werk aan de winkel dus.

Binnenkort wordt circa 100m2 van het aanwezige natuursteen weggehaald uit de straat, ter hoogte van de Action en de Verleiding. Deze natuurstenen bestrating wordt gelegd in de kop van het Maandereind. Hier komt bij de historische Wilhelmina-gaslantaarn een klein natuurstenen pleintje met meer groen, bankjes en een gietijzeren waterpomp. Het centrum wordt móói!

In het komende voorjaar zal het definitieve ontwerp klaar moeten zijn. Na de zomer, aansluitend aan de oplevering Telefoonweg, wordt gestart met de werkzaamheden. Wilt u nog iets delen over de plannen voor de herinrichting? Stuur dan gerust een e-mail naar brouwerstraat@ede.nl.