Category Archives: Nieuws

Bezoekerskaart voor bewoners van Ede Centrum

Met ingang van zaterdag 1 juli 2017 is het mogelijk voor bewoners in Ede Centrum om een bezoekerskaart aan te vragen. Dat kan vanaf die datum bij de gemeente.

Blijf dit bericht volgen!

Binnenkort vindt u hier de link om de kaart aan te vragen bij de gemeente.

Wij zijn in overleg met de gemeente om parkeren in het Centrum van Ede voor bewoners te verbeteren.

In het verleden zijn er diverse afspraken gemaakt door de gemeente Ede met bewoners.

Kent u zo’n afspraak? Laat het ons dan weten via Contact. Dan kunnen wij die meenemen in het overleg met de gemeente.

Herinrichting marktplein

Het Marktplein in Ede ligt er vaak stilletjes bij. Op zaterdag en maandag vind je er de weekmarkt, in de zomer af en toe een evenement. Edenaren geven aan dat ze het plein een van de minst aantrekkelijke stukjes binnenstad vinden. Ze willen de sfeer terug die er heel vroeger heerste. De oude Markt terugbrengen, dat is niet mogelijk, maar de gemeente ziet zeker mogelijkheden om van het lege plein een plek van ontmoeten en verbinden te maken. Een onderdeel van de binnenstad waar van alles gebeurt, waar een prettige sfeer hangt. Daarom besloot het college om met het idee van Stichting DOE aan de slag te gaan: ideeën ophalen voor het Marktplein bij de Edese bewoners, ondernemers en instellingen.

In het voorjaar droegen Edenaren ideeën aan voor een nieuw uiterlijk van het marktplein. Heel veel dank aan alle meedenkers en inzenders voor de fantastische en inspirerende bijdragen. We ontvingen maar liefst vierhonderd reacties! Een overzicht hiervan vindt u op: www.doe-ede.nl.

De ideeën zijn gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Die zijn zo enthousiast dat ze een royaal basisbudget van 1,5 miljoen euro reserveren voor het maken van een nieuw marktplein.

 

De twee uitgewerkte ontwerpen zijn nu te vinden op Doe Ede
Iedereen kan nu zijn/haar keuze maken.
Zorg dat u uiterlijk 11 juni een keus hebt gemaakt.

De uitvoering van het plan staan gepland voor 2017 en 2018.

Verplaatsing weekmarkt

Zaterdagmarkt.

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Markt is bekendgemaakt.

Deze herinrichting heeft consequenties voor de weekmarkt. De ruimte voor de kramen wordt minder. De maandagmarkt zal nog wel passen op het nieuw ingerichte plein. De zaterdagmarkt zal niet meer helemaal passen op het nieuw ingerichte plein.
Daarom is al geruime tijd een werkgroep op zoek naar mogelijke oplossingen.

Er zijn op dit moment drie alternatieven in beeld:

  • Brouwerstraat (uitbreiding van het aantal kramen)
  • Torenstraat (mogelijkheid van een carré kramen op het bredere stuk)
  • Grotestraat (kramen aan beide kanten bij de kerk).

Voor bewoners van deze straten is het belangrijk om dit proces in de gaten te houden.

U kunt uw reacties en/of opmerkingen natuurlijk kwijt bij BEC.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeentelijk Rioleringsplan

Eens in de vijf jaar wordt een gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Dit plan is ook erg belangrijk voor u, omdat in dit plan de belangrijkste keuzes en maatregelen worden bepaald voor hoe wij als gemeente om willen gaan met water.

Wat is eigenlijk een Gemeentelijk Rioleringsplan?

In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) legt de gemeente vast hoe invulling gegeven wordt aan de zorgplichten voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals het vervangen van de riolering, afkoppelen van het hemelwater, reinigen van trottoirkolken en het bemeten van de grondwaterstand.  Eén van de ontwikkelingen die een plek krijgt in het nieuwe GRP is het veranderende klimaat. Het gaat meer en harder regenen, deze extra neerslag past niet altijd in de riolering. Hoe moet de gemeente hier mee omgaan? Zorgen dat de openbare ruimte deze neerslag kan verwerken of moeten we juist stimuleren dat bewoners het hemelwater op eigen terrein gaan opvangen?V

Nadere informatie

Voor verdere informatie wil ik u verwijzen naar het huidige rioleringsplan te vinden op de gemeentelijke website (Link GRP). Daarnaast heeft de KNMI een regiorapportage gemaakt waarin inzichtelijk is gemaakt welke gevolgen klimaatverandering voor onze regio heeft (KNMI rapportage) .

ZING’N ZONG

Vanaf maandag 30 januari 2017 om 16.00 uur is men gestart met ‘ZING’N ZONG’ in Cultura! ‘ZING’N ZONG’ is namelijk een voor alle leeftijden gratis toegankelijk en vrijblijvend zang-avontuur voor iedereen die van zingen houdt. ‘ZING’N ZONG’ is steeds op de 2e en 4e maandag van de maand in het Atrium van Cultura. We zingen makkelijke Nederlandstalige liedjes van makers als de Groot, van Veen, Volumnia, Meeuwis, de Dijk etc. en natuurlijk verzoeknummers van de deelnemers. Deelnemers/vrijwilligers die van extra avontuur houden zijn welkom in het organisatieteam van ROS om mee te denken en/of het zingen te (bege)leiden. ZING’N ZONG (naar voorbeeld van ‘Zing Nederlands met me’ in Paradiso Amsterdam) heeft de sympathie van ‘Rockin Old School’ (ROS) dat wekelijks in Cultura huishoudt en ‘ZING’N ZONG’ graag adopteert.

ZING’N ZONG fyer 1

ZING’N ZONG fyer 2

« Older Entries