Brouwerstraat vroeger, nu en straks…

De gemeente gaat de Brouwerstraat opnieuw inrichten als verbinding tussen Kuiperplein en de Markt. Naar verwachting gaat de uitvoering van start in september 2021. Meedenken over het ontwerp kan nu al.

Voor de liefhebbers: de Brouwerstraat op een prentbriefkaart uit de jaren dertig, gezien in zuidwestelijke richting. Met daarop de Christelijke Landbouwhuishoudschool Prinses Marijke.

De Brouwerstraat van nu kennen we allemaal. Maar hoe het straks wordt, daarover mag u als belanghebbende meedenken.

Meedenken over de herinrichting en advies geven over zaken die met de herinrichting te maken hebben. Dat klinkt fantastisch, maar in hoeverre hebben omwonenden en ondernemers echt invloed? Uit eerdere projecten als de Markt en het Kuiperplein blijkt die invloed best groot.

“Buurtbewoners kennen het sentiment uit de buurt,” legt projectleider Renske Dijkwel uit. “Met hun zorgen en wensen kunnen wij rekening houden. Sommige zaken liggen vanuit het beleid al vast, en de gemeente heeft experts in dienst op het gebied van groenvoorziening en verkeer en geluid. Maar de inbreng van degenen die er werken en wonen, blijkt bij elk project weer enorm waardevol. In een vroeg stadium al samen nadenken hoe we zaken het best kunnen vormgeven of erover kunnen communiceren, levert altijd iets goeds op.”

Op maandag 7 december wordt de eerste meedenksessie gehouden, online, van 19:30 tot 21:00 uur. De uitkomsten van de enquête worden dan besproken: welke plus- en minpunten zijn aangedragen en wat wordt daarmee gedaan? Er wordt uitgelegd hoe extra ruimte kan ontstaan voor voetgangers en groen en wat een goede locatie kan zijn voor kunstwerken en de zaterdagmarkt. De avond is zeker ook bedoeld voor wensen, ideeën, suggesties en zorgen van omwonenden en ondernemers.

Wilt u graag bij de eerste sessie zijn? Aanmelden kan t/m vrijdag 4 december door een e-mail te sturen naar brouwerstraat@ede.nl. U krijgt dan op 7 december een link naar de Microsoft Teams vergadering. Hiervoor hoeft u geen nieuwe programma’s op uw computer te installeren.