Bericht van de voorzitter

Het is een bijzonder jaar geweest, ook voor de BEC. Geplande activiteiten als de Heidemarkt, Living Statues en ook onze jaarlijkse ledenvergadering gingen niet door.

De algemene ledenvergadering van de BEC zal wegens de covid-19 pandemie digitaal worden gehouden. Door reorganisatie van het bestuur zal dit in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Hoe dit georganiseerd gaat worden, laten we u te zijner tijd via onze nieuwsbrief weten.

Rest ons nog u een rustige jaarwisseling toe te wensen. Laten we samen hopen op een heel gezellig, actief en levendig 2021. Mike Kollau