Author Archives: Redactie

Bericht van de voorzitter

Het is een bijzonder jaar geweest, ook voor de BEC. Geplande activiteiten als de Heidemarkt, Living Statues en ook onze jaarlijkse ledenvergadering gingen niet door.

De algemene ledenvergadering van de BEC zal wegens de covid-19 pandemie digitaal worden gehouden. Door reorganisatie van het bestuur zal dit in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Hoe dit georganiseerd gaat worden, laten we u te zijner tijd via onze nieuwsbrief weten.

Rest ons nog u een rustige jaarwisseling toe te wensen. Laten we samen hopen op een heel gezellig, actief en levendig 2021. Mike Kollau

Brouwerstraat in ontwerpfase

Beetje bij beetje begint het centrum van Ede mooier, groener en levendiger te worden. Tussen het vernieuwde Marktplein en Kuiperplein, ligt de Brouwerstraat. De inrichting hiervan valt een beetje uit de toon. “Rommelig” vinden de omwonenden en de gebruikers.

Maandag 7 december vond de eerste digitale bijeenkomst van de meedenkgroep Brouwerstraat plaats. Vijftien deelnemers: een mix van bewoners en ondernemers uit de straat, marktvereniging, Fietsersbond, binnenstadmanagement en wij van de BEC, volgden de presentatie van het kernteam gemeente Ede.

Uitgangspunt is dat de Brouwerstraat meer groen krijgt, een fraaiere verbinding geeft naar het centrum en vooral, dat straks de voetganger centraal staat, met fietsers en bevoorradingsverkeer “te gast”.

Het kernteam had al keurig op een rijtje wat opvalt in de huidige situatie:

• Er loopt een rijbaan die niet logisch is
• Hoogteverschil tussen de straat en de winkels
• Gedateerd meubilair
• Woningen boven de winkels
• Bomen met kleine plantvakken.
• Veel reclame uitingen op straat
• Veel fietsen in de straat (niet alleen bij de fietsenstalling)
• Terras van Verleiding
• De spoorwegovergang

Het kunstwerk van Auke de Vries, dat voorheen op het Marktplein stond.

Genoeg onderwerpen om te bespreken. Tel daarbij op de wens van Cultura voor een extra in-/uitgang, de vraag of de uitloop van de zaterdagmarkt daar blijft en het herplaatsen van het kunstwerk van Auke de Vries. U snapt dat de avond te kort was. Een tweede avond staat dan ook al gepland op dinsdag 12 januari. De uiteindelijke uitvoering staat gepland voor september 2021. We houden u op de hoogte.


Winkelsluiting

Het is u niet ontgaan: in deze nieuwe lockdown is de detailhandel gesloten. Het is weer stilletjes in het centrum. Alhoewel… er zijn winkels die wél open mogen.

Nog even… dan komt ons centrum weer tot leven!

Winkels met levensmiddelen (>70 % van de omzet bestaat uit levensmiddelen) dierenspeciaalzaken, winkels voor kerstbomen- en bloemenverkoop, apothekers en drogisterijen, audiciens en opticiens, wasserijen, tankstations, locaties voor financiële en zakelijke dienstverlening, groothandels… mag allemaal doorgaan.

En dan nog de servicepunten voor pakketten en locaties voor reparatie en onderhoud. Die mogen repareren, maar niet verkopen. Telefoon kapot? Mag worden gerepareerd. Nieuw hoesje gezien? Dat mag dan weer niet.

Afhalen is soms ook toegestaan: bij doe-het-zelf-zaken en bibliotheken. En uiteraard bij eet- en drinkgelegenheden. Een mooie kans om uzelf toch even te verwennen. Niet elke winkel mag buiten op de stoep iets verkopen. Maar bezorgen mag wel. Informeer bij uw geliefde winkel of ze misschien bezorgen.

Gelukkig, de weekmarkt blijft ook open. Alleen voor levensmiddelen, kerstbomen en bloemen. De oliebollenkraam? Ja, ook die mag er staan.

Heeft u vragen over de exacte regels voor winkeliers, kijk dan op Rijksoverheid.nl / corona en de regels voor winkeliers.

Verandering centrumafsluiting

In november 2020 stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor het nieuwe afsluitsysteem van het voetgangersgebied in Ede Centrum. Het plan, inclusief nieuwe rijroutes, is klaar. In januari kunt u via een online bijeenkomst de plannen uitgebreid bekijken en vragen stellen.

De nieuwe afsluitingen

Het centrum wordt opgedeeld in vier zones: Kernwinkelgebied, Museumplein, Kuiperplein en Marktplein. Deze hebben elk een eigen ingang, uitgang en afsluitsysteem. In het kernwinkelgebied en rond het Kuiperplein komen ANPR-camera’s die het in- en uitrijdend verkeer 24/7 controleren. De Markt wordt fysiek afgesloten met handbediende palen. Het horecagebied rond het Museumplein behoudt de verzinkbare paal bij De Halte. De doorgang naar de Nieuwe Stationsstraat wordt afgesloten door handbediende palen. Onderzocht wordt of de route tussen Maanderplein en Museumplein en die tussen Torenstraat en Markt ook moet kunnen worden afgesloten.

De nieuwe rijroutes
– Kernwinkelgebied:
De ingang Achterdoelen (t.h.v. Stadscafé Oscar) verandert in een uitgang. De doorgang van het Raadhuisplein naar het Oude Kerkplein wordt afgesloten met een handbediende paal. Al het verkeer gaat erin via de Maanderweg en eruit via de Arnhemseweg, het Raadhuisplein of de Molenstraat.
– Kuiperplein: De ingang komt aan de kant van de Bever en de uitgang aan de kant van de Action/Brouwerstraat. De ingang aan de Brouwerstraat wordt afgesloten met een handbediende paal in de Wiek.
– Museumplein: Verkeer met bestemming Museumplein rijdt voortaan in- en uit via de Halte. Uitrijden via de Nieuwe Stationsstraat richting de Arnhemseweg kan in de nieuwe situatie niet meer.
– Marktplein: Toegang vanaf de Marktstraat is alleen nodig ten behoeve van de markt en voor kleine evenementen. Deze zone kan om die reden met palen en keien worden afgesloten.

De nieuwe venstertijden
Bevoorradingsverkeer mag straks doordeweeks van 7 – 11 uur ’s ochtends het centrum in. Dat mag nu nog tot 12 uur. Op zaterdag zijn de venstertijden al korter, namelijk van 7 – 10 uur en dat blijft zoals het is.

Wanneer gaan de nieuwe regels in?
Naar verwachting staat vóór de zomer van 2021 alles op straat: handhaafcamera’s, de vernieuwde installatie bij De Halte, de diverse handbediende palen en de juiste bebording. Vanaf dat moment gelden de nieuwe regels betreffende de rijroutes en venstertijden. Daarop volgt de proefperiode. Dit betekent het volgende:

 1. de paal bij De Halte gaat buiten de venstertijden alleen omlaag voor ontheffinghouders;
 2. de handbediende palen worden omhoog gezet;
 3. de handhaafcamera’s rond het Kuiperplein en in het Kernwinkelgebied worden in gebruik genomen. In de proefperiode zullen nog geen boetes worden opgelegd maar overtreders zullen een waarschuwingsbrief krijgen. Over de lengte van de proefperiode wordt t.z.t. weer gecommuniceerd.

En in tussentijd?
Tot het nieuwe systeem er staat wordt er regelmatig gehandhaafd op gemotoriseerde voertuigen in het voetgangersgebied. Iedere maand zal er een update verschijnen met het aantal bekeuringen en waarschuwingen op het Intranet van de ondernemers van het centrum (Chainels).    

We nodigen u uit voor een online informatiebijeenkomst op maandagavond 18 januari 2021. Aanmelden kan tot 14 januari via: edecentrum@ede.nl. Heeft u nu alvast vragen? Stuur dan ook een e-mail naar edecentrum@ede.nl.

Kandidaten vernieuwing bestuur BEC

De Bewonersvereniging Ede Centrum wil het bestuur uitbreiden en is hiervoor op zoek naar enthousiaste kandidaten.

In het voorjaar van 2021 zullen er verkiezingen zijn voor bestuursleden van de vereniging Bewoners Ede Centrum (BEC). De openstaande bestuursfuncties zijn die van:                  

 • Vicevoorzitter/bestuurslid: bewoner Ede Centrum
 • 1 bestuurslid/penningmeester vanuit de bewoners,
 • 1 bestuurslid vanuit de VvE’s/ vereniging van Huurders

Voor het bestuur geldt:

 • Maximale termijnbepaling bestuursleden van 4 jaar
 • Gekozen bestuur
 • Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar bijeen
 • Het bestuur verricht haar werkzaamheden als vrijwilliger en krijgt geen geldelijke vergoeding.

De doelstelling van de BEC bestaat uit drie onderdelen:

 • Het behartigen van de belangen van alle bewoners in Ede Centrum op het gebied van hun duurzame woon- en leefklimaat. Burgerparticipatie is hierbij een begrip,
 • BEC wil als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten/denken met gemeente en stakeholders over beslissingen die van invloed kunnen zijn op het woon- en leefklimaat van de centrumbewoners.
 • Daarnaast wordt er bijdrage geleverd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.

Functieprofiel bestuurslid

Welke kenmerken zien we graag -zoveel mogelijk- terug bij onze bestuursleden M/V?

 • Ondersteunt de doelstellingen van de BEC en draagt het een warm hart toe.
 • Heeft, zo mogelijk, enige bestuurlijke ervaring.
 • Heeft een open houding ten aanzien van de inbreng van bewoners, leden en overige bestuursleden.
 • Staat open voor vernieuwingen.
 • Vrouwelijke kandidaten kunnen een grote bijdrage leveren aan het goed functioneren van een bestuur.
 • Aanmelding met profiel en motivatie per mail uiterlijk 24 december 2020.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie, stuur dan een e-mail naar secretaris@bec-ede.nl

« Older Entries