Author Archives: Joke Kranenbarg

In Memoriam

Op woensdag 21 oktober bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid  Rijk Peelen toch plotseling is overleden. Hij was opgenomen in het ziekenhuis en had ons nog gemeld, dat hij goede hoop had om op te knappen.

Rijk was enige jaren actief als bestuurslid in onze vereniging. Hij was een bestuurder die zowel contact had met de bewoners als met de ondernemers in het centrum. Bovendien was hij bijzonder actief in het verhogen van ons ledental. Hij sprak de mensen persoonlijk aan en bracht in het centrum de BEC onder de aandacht.

Wij zullen Rijk missen in ons bestuur en onze vereniging.

Namens het bestuur heb ik ons medeleven betuigd en de familie door het sturen van een condoleance kaart veel sterkte toegewenst met het verwerken van dit verlies.

In de bijgevoegde kennisgeving vindt u meer informatie, met in het bijzonder, de herdenkingsdienst die op dinsdagavond via internet te volgen is.

Namens het bestuur,

Mike Kollau, Voorzitter BEC

                         

                               

Maandereind afgerond

De aanleg van het nieuwe straatwerk in het Maandereind is afgerond. Vanaf week 45 (2 november) start aannemer Gebra met het pleintje naast Espressobar Lucca. Naar verwachting is die klus half november af.

Het pleintje krijgt een fraaie waterpomp met nostalgische uitstraling waaruit bezoekers drinkwater kunnen tappen. De bedoeling is dat dit watertappunt begin 2021 staat.

Fraai geworden!

Hoe de opening van de vernieuwde straat gevierd kan worden, in deze coronatijd, is nog niet duidelijk. Gedacht wordt aan het planten van de eerste twee bomen, op de Nationale Boomfeestdag van 18 november, samen met leerlingen van een basisschool.

Heeft u zelf een leuk en coronaproof idee om hieraan bij te dragen? Laat het dan weten via maandereind@ede.nl.

Voorkeur voor klinkers op Telefoonweg

Als u deze nieuwsbrief regelmatig leest, weet u dat de Telefoonweg straks een heel andere (rustiger) weg gaat worden.
Er is met omwonenden druk overlegd over knelpunten als de inrit van het Kuiperplein, de spoorovergang en de kruisingen met de Veenderweg en de De Halte. Nu nog de keuze over de bestrating.

Asfalt of klinkers?
Vrijdag 23 oktober start aannemer Dusseldorp met de aanleg van een aantal proefvakken ter hoogte van Cultura. Hier kunt u straks bekijken wat mogelijk de nieuwe rijbaan, fietsstroken, parkeervakken en trottoirs worden. De voorkeur neigt naar klinkers.

Eén van de ontwerpen

Op het trottoir bij Cultura wordt een strook tegels van 15m lang x 4m breed vervangen door proefklinkers. Als voorbeeld voor de nieuwe rijbaan worden twee soorten gebakken klinkers neergelegd. Voor de fietsstroken, die goed moeten afsteken tegen de rijbaan, komen twee andere soorten gebakken klinkers te liggen. Ze worden in zowel schuin als recht patroon gelegd (keperverband en elleboogverband). Dit om te ontdekken wat prettiger fietst. Ook komen er voorbeelden te liggen voor de parkeervakken en trottoirs.

Met deze proefvakken moet duidelijk worden wat de verschillende materialen doen voor de uitstraling van de straat. De vakken blijven liggen tot er wordt gestart met de uitvoering van het project, in februari 2021.

Tegelijkertijd worden deze vrijdag drie proefsleuven gegraven om onderzoek te doen naar de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Later volgen er nog eens vier. Er worden geen verkeersproblemen verwacht tijdens deze werkzaamheden; het verkeer kan gewoon om de sleuven heen rijden.

Handhaving in centrum op vrijdagavond

Of het met de strenge coronamaatregelen te maken heeft, wie zal het zeggen. Feit is wel dat jongeren op de vrijdagavond regelmatig overlast bezorgen in ons centrum. Tot aan het gebruik van vuurwerk toe.

Bel als u overlast ervaart 0318-680132

Gesprekken tussen jongerenwerkers en de jongeren moeten zien te voorkomen dat er opnieuw overlast ontstaat. Afgelopen vrijdag, tijdens koopavond, werden de jongeren aangesproken op hun gedrag. Politie en handhavers, beveiligers en de jongerenwerkers waren hierbij aanwezig. Ook de winkeliers kwamen aan het woord.

Om de situatie scherp in de gaten te houden, zal er de komende vrijdagen ‘s avonds extra inzet plaatsvinden van toezicht en politie, met zo nodig ingehuurde beveiligers. Dat de winkels wegens de nieuwe coronamaatregelen om 20:00 uur de deuren al sluiten, verandert niets aan de inzet.

De jongerenwerkers zullen er alles aan doen om contact te maken en houden met de jongeren. Voorkomen is verreweg de beste aanpak. Maar áls het dan toch dreigt te escaleren, zullen politie en handhaving er zijn om de onrust zo snel mogelijk te onderdrukken.

Per vrijdagavond wordt bepaald of meer inzet nodig is, of dat er weer afgeschaald kan worden. Aan u de vraag om bij overlast de meldkamer handhaving te bellen op nummer 0318-680132. U kunt ook terecht bij de politie door te bellen naar 0900-8844.

Geen intocht van de Sint in Ede

Sinterklaas komt dit jaar helaas niet met de trein aan op het Museumplein in Ede. Door de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om alle kinderen met hun ouders op een veilige manier te kunnen ontvangen. 

Zo konden we vorig jaar de Sint verwelkomen

Burgemeester René Verhulst vindt het jammer dat het zo moet, maar hij wil geen kinderen teleurstellen door een maximum te stellen aan het aantal bezoekers.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat Sinterklaas helemáál niet naar Ede komt. Sterker nog. Hij móet hier wel komen! Een van de pieten is vorig jaar achtergebleven en die wil heel graag naar huis. Hoe dat moet, weet nog niemand. Misschien weet juffrouw Sara van het Edes Sinterklaasjournaal er meer van.

Het Edes Sinterklaasjournaal wordt gemaakt door leerlingen van het ROC in Ede, in samenwerking met de Stichting Binnenstad Ede en de gemeente Ede. Vanaf 16 november is het te zien via XON (voormalig omroep Ede) en de kanalen van Ede.

« Older Entries