Author Archives: Joke Kranenbarg

Telefoonweg aan de beurt

Het project Kuiperplein is afgerond. Het plein is o.a. groener geworden door meer struiken en bomen te planten. Dit groenbeleid wordt straks verder uitgerold langs de vernieuwde Telefoonweg.

Het groen van het Kuiperplein komt straks ook langs de Telefoonweg

Meedenken?
Aannemer Dusseldorp gaat de werkzaamheden aan de Telefoonweg op zich nemen. Misschien kent u de naam nog van de herinrichting van ons Marktplein. Dinsdag 1 september start ‘s avonds de eerste meedenksessie. Bent u aangemeld voor de meedenkgroep? Dan ontvangt u vanzelf meer informatie. Wilt u zich nog aanmelden? Stuur dan een e-mail naar telefoonweg@ede.nl.

De meedenksessies zijn er om van betrokkenen te horen hoe ze bijvoorbeeld denken over de veiligheid, parkeren, kruispunten en groen in de straat. Of welke andere zaken ze belangrijk vinden.
Vanaf februari 2021 gaat de werkelijke uitvoering van de werkzaamheden starten.

Nog even voor diegene die erg moet wennen aan de nieuwe indeling van het Kuiperplein, hieronder een handig kaartje.

Update werkzaamheden centrum

Er wordt hard gewerkt om ons centrum levendig te maken. Wij, als bewonerscommissie, proberen zoveel mogelijk besprekingen bij te wonen en informatie te verzamelen. Hierbij een update van de lopende projecten.

Kuiperplein afgerond
Het moet gezegd, het Kuiperplein ziet er veel gezelliger uit dan het ooit gedaan heeft. Begin juli worden weliswaar de laadpalen nog geplaatst, maar de officiële oplevering is eind juni.

Steeg Marktstraat
De Marktsteeg heeft een functioneel en verbindend karakter in het stratenpatroon van Ede Centrum. Dat moet vooral zo blijven. Zij het wat fraaier aangekleed. Er wordt opnieuw bestraat en er wordt fris gevelgroen geplant. Op de zijgevel van Kippie zal een gedicht worden geschilderd en op het transformatiehuisje wordt street-art aangebracht, dit laatste in samenwerking met Astrant. De bestrating wordt pas in februari aangepast.

Telefoonweg
De voorbereidingen lopen. Na de zomer wordt weer de eerste meedenkgroep vergadering gepland in het kader van het ontwerp!

van Auke de Vries

Brouwerstraat
Het doel is om deze aanloopstraat een kwalitatief hoogwaardige en groene inrichting te geven. Met de inrichting wordt de voetganger centraal gesteld, waarbij de fietser en het bevoorradingsverkeer te gast zijn. Het kunstwerk van Auke de Vries moet er een plekje krijgen.
Deze zomer wordt begonnen met individuele gesprekken met belanghebbenden om wensen en ideeën te verzamelen. Het streven is om september 2021 met werkzaamheden te starten, aansluitend aan de herinrichting van de Telefoonweg.

Leefbaar voetgangersgebied
De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid in de begroting van de gemeente. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders de besluitvorming over een nieuw systeem voor de afsluiting van het voetgangersgebied uitgesteld naar medio september.

Pop-up fietsenstalling. Om fietsen zoveel mogelijk uit de winkelstraat te weren, wordt gewerkt aan een pilot met pop- up fietsenstallingen. Op een aantal plekken in het centrum worden locaties ingericht met dranghekken, waar op drukke momenten iemand aanwezig is om de fietsen te bewaken.
Locaties die momenteel in beeld zijn, zijn de Achterdoelen (bij de Q-Park garage) en omgeving Oude Kerkplein / Raadhuisplein.

Maandereind aan de beurt

U heeft het vast al gezien, de werkzaamheden aan de herinrichting van het Maandereind zijn gestart. Blindelings door de winkelstraat struinen gaat niet meer. Juist nu, met de anderhalvemeter maatregel, is de aangewezen looproute belangrijk.

In vijf werkfasen wordt gewerkt vanaf het Bevrijdingsplein richting het Maanderplein. Twee fasen voor de zomer en drie erna. Net als tijdens de herinrichting van de Grotestraat zijn winkels en woningen steeds bereikbaar. Om de anderhalvemeter te waarborgen, worden routes via bebording en afzettingen aangegeven. Dat kán af en toe een extra ommetje betekenen, maar het is wel zo veilig voor u én voor de werkmensen.

De straatwerkzaamheden worden alleen van maandag t/m donderdag verricht. Op vrijdagochtend maakt de aannemer het werkvak weekend-klaar, om zo ruimte te maken voor meer winkelend publiek. Mocht het in de weekenden toch te druk worden in het Maandereind, dan zullen tekstkarren en zo nodig gastheren/-dames de bezoekers begeleiden.

Als de werkzaamheden soepel verlopen, is alles begin oktober klaar. De zes iepen – waarvoor wel al de boombunkers worden aangelegd – worden pas in november geplant.

Leefbaar voetgangersgebied

Op 14 januari j.l. en op 10 maart waren er meedenkavonden over stadslogistiek en de centrumafsluiting in het voetgangersgebied van Ede. Op basis hiervan is er een voorstel uitgewerkt.

Om dit voorstel uit te kunnen voeren, moet er geld beschikbaar worden gesteld. Daarover moeten het college en de gemeenteraad een besluit nemen. De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid in de begroting van de gemeente. Daarom heeft het college besloten om de besluitvorming uit te stellen.

De verwachting is dat medio september een besluit wordt genomen over de stadslogistiek in het voetgangersgebied van Ede. We houden u op de hoogte!

Geen overlast meer Valleilijn

Een enkele “bliep”, veel meer blijkt er niet over van het booggeluid waarmee de Valleilijn de laatste tijd overlast veroorzaakt.

Zoals in het vorige bericht gemeld, zou de overlast van de trein in dit afgelopen weekend tot het verleden moeten horen. Dat is aardig gelukt!

Sinds vorige week was regelmatig contact met de “Vakspecialist Omgevingseffecten” van Prorail omtrent de stand van zaken. Het probleem lijkt vooralsnog onder controle. 

Hoe? Een kwestie van de juiste conditionering, en het feit dat er 32 keer per rit frictieverbeteraar op het spoor wordt aangebracht. “Als de treinstellen uitgerust met het WRC-systeem  i(5031/5032/5034) in de halfuur dienst op de lijn naar Ede-Wageningen met de juiste frequentie in de planning worden opgenomen, moet dit voldoende zijn om het optredende booggeluid te onderdrukken.” Aldus de vakspecialist.

Hiermee kunnen we vooralsnog stellen: case-closed! We wensen een ieder een goede en vooral rustige zomer!

« Older Entries