Author Archives: Kees Van Bergen

Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Ede

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ede. De nieuwjaarsreceptie is op vrijdag 3 januari 2020, van 16.00 tot 19.00 uur in Cultura. Hef samen met ons het glas op het nieuwe jaar!

Ook reiken we tijdens deze nieuwjaarsreceptie een Medaille van Verdienste uit.

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Op dit moment doen Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO in Ede onderzoek naar aardwarmte in de ondergrond. Dit maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. De ‘onderzoekslijn’ waar Ede deel vanuit maakt, loopt van de gemeente Cuijk via Nijmegen, Neder- en Overbetuwe, Wageningen, Ede, Barneveld en Nijkerk naar Putten. Het onderzoek duurt naar verwachting tot eind januari. In de kerstvakantie wordt het onderzoek tijdelijk stopgezet. Voor meer informatie klik hier

Bouwplannen Klinkenbergerweg 6 (terrein Jan Wolven)

Ondanks dat we als direct aanwonenden nog steeds vinden dat het plan niet past in onze wijk, omdat het veel te massaal is, heeft de gemeente de bouwvergunning afgegeven op de bijgestelde plannen.
De plannen en bouwvergunning tref je aan in de bijlage.
Als direct aanwonenden zullen we ons zeker nog beraden over de te nemen stappen. We hopen dat jij dat ook doet.
Het bestemmingsplan vind je hier. Even het adres in tikken en het bestemmingsplan plus toelichting verschijnt.

Als je behoefte hebt aan meer informatie, laat het weten!
Bep van den Dobbelsteen 0620 95 74 74

Elf vuurwerkvrije zones in Ede

In de afgelopen twee jaar zijn er al een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld. Dit waren met name de gebieden rond het ziekenhuis, de hospices en de twee kinderboerderijen. Voor de jaarwisseling 2019/2020 wordt het terrein van De Keetmolen ook toegevoegd als vuurwerkvrije zone. In totaal zijn er elf vuurwerkvrije zones in de gemeente Ede.

Dieren en zieke mensen ervaren meer overlast van vuurwerk dan anderen. Door het instellen van vuurwerkvrije zones wordt er rekening gehouden met deze kwetsbare groepen. Daarnaast geeft het afsteken van vuurwerk in tunnels extra geluidsoverlast voor omwonenden en kan tot gehoorschade leiden bij de gebruikers van de tunnel. De Keetmolen is een rijksmonument met een rieten dak. Vanwege een verhoogde kans op brandgevaar is deze locatie daarom ook ingesteld als vuurwerkvrije zone.

Locaties

In totaal gaat het over de volgende zones:

 • Ziekenhuis Gelders Vallei
 • Hospice De Olijftak
 • Hospice Bennekom
 • Zorginstelling de Herbergier Ede
 • Kinderboerderij De Oude Hofstede
 • Kinderboerderij De Proosdij
 • De fiets- en voetgangerstunnel met de aangrenzende openbare ruimten op het Somapad onder het spoor
 • Station Ede-Wageningen met de daar aanwezige voetgangerstunnel inclusief de Albertstunnel bij de Klinkenbergerweg
 • De fietstunnel onder de N224 met de aangrenzende openbare ruimten tussen de Otterloseweg en de Bospoort
 • De fiets- en voetgangerstunnel met de aangrenzende openbare ruimten onder de N224 bij winkelcentrum Parkweide
 • Het terrein van De Keetmolen (Stationsweg 118)

In de directe omgeving van deze locaties is het afsteken van vuurwerk tussen 18.00 op oudejaarsdag en 02.00 nieuwjaarsdag verboden, met uitzondering van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes en dergelijke. Buiten de hierboven genoemde tijden is het afsteken van vuurwerk sowieso verboden.
Kijk voor de kaart met daarop alle vuurwerkvrije zones op www.ede.nl/veiligheid.
https://www.ede.nl/nieuws/elf-vuurwerkvrije-zones-in-ede/

MELDEN VAN ONVEILIGE SITUATIES OF OVERLAST UITGAANSLEVEN

Het overzicht is één van de maatregelen in het kader van het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan waarin horeca, politie, gemeente, bewoners en uitgaanspubliek zich gezamenlijk inzetten voor een veilig en aantrekkelijk uitgaansleven in Ede. 

Meer maatregelen die op stapel staan, zijn onder andere de invoering van de Collectieve Horeca Ontzegging en de voorlichtingsavond voor ouders over alcohol- en drugsgebruik van jongeren. 

« Older Entries