Afval ‘dumpen’ in het centrum?

Ede heeft in het centrum een fors aantal gemeentelijke afvalbakken geplaatst. Dat is fijn en het is nodig, om de straten schoon te houden. Toch zijn de bakken regelmatig zo overvol dat er geen klein afval meer bij kan. Na onderzoek blijkt dat een groot deel van het afval gewoon huisvuil is. Huisvuil dat thuis tegen betaling afgevoerd moet worden en in het centrum “gratis” weggesluisd kan worden.

Ja, het gebeurt. Dit fenomeen werd al eerder gezien, vooral bij de blikvangers. Maar nu veel meer mensen thuisblijven, en er meer afval ontstaat in huis, worden de gemeentelijke afvalbakken in het centrum door sommige bewoners gebruikt om hun eigen overbodige vuilnis te lozen.

U bent het vast met me eens dat dit niet sociaal is. En we mopperen straks allemaal als er rondom de volle bakken toch weer vuil op straat zwerft. Maar wist u dat de “dader” hiervoor beboet kan worden? Dat er bij aanhoudende problemen steekproefsgewijs in het afval gezocht wordt naar aanwijzingen om te achterhalen wie de afzender is? Zover laten we het toch niet komen?

3 comments

  • Janny Eleveld

    Kleinere openingen van de bakken lijkt me een oplossing.

  • Co van Oevern

    Even een opmerking over de afvalbakken er hangen in de Marktstraat precies 1 bak wij hebben met drie bewoners 8 vuilnis bak zakken aan legen blikjes en dergelijke rommel tussen de aanwezige struiken weggehaald Dan een opmerking over het kuiperijen tot mijn grote ver bazing zag ik vorige maand 2 auto’s en drie man sterk het stukje groen schoffelen wat tegen de spoorlijn aanligt terwijl het plein her ingericht gaat worden en het groen dus nu afgevoerd is naar de vuilnisbelt

  • Wim Colijn

    Op de WOZ aanslag staat precies aangegeven hoeveel stortingen men heeft gedaan. Als dit sterk afwijkt van de norm is het mogelijk een suggestie om eens met die bewoners contact op te nemen om te kijken wat de oorzaak is van een dergelijke afwijking.