Aan omwonenden Raadhuisplein

Om- en aanwonenden van het Raadhuisplein waren nogal verrast toen zij lazen dat er in de laatste vakantieweek op het Raadhuisplein een kleine familiekermis gepland staat. Waarom daar?

In ons vorige bericht was te lezen dat de kermisexploitant alles doet om de kleine kermis gezellig en corona-veilig te laten verlopen. Toch is enige extra uitleg niet overbodig.

Zalencentrum Rehoboth

Vandaar dat er een informele informatiebijeenkomst zal zijn, speciaal voor om- en aanwonenden van het Raadhuisplein. De burgemeester en de kermisexploitant zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. De avond is gepland op woensdag 19 augustus. Vanaf 16.45 uur staat de koffie klaar in zalencentrum Rehoboth, Driehoek 11 in Ede.

Als u bij de informatiebijeenkomst wilt komen, is aanmelding noodzakelijk. U kunt tot woensdag 19 augustus 12.00 uur een email sturen naar: colette.de.graaf@ede.nl . Graag daarin vermelden uw naam en adres en met hoeveel personen uit 1 huishouden u komt.

De kermis staat gepland in de laatste vakantieweek, van 25 t/m 30 augustus.

One comment

  • Rien Carbo

    Ik kom niet, laat alleen even weten dat wat mij betreft deze kleine familiekermis van harte welkom is, wens ze een gezellige week toe en hoop dat ze veel bezoekers tegemoet mogen zien
    Als er ondernemers zijn die te lijden hebben onder de pandemie dan zijn zij het wel, gun ze een goede week!