Aan-lichting Oude Kerk

De gemeente Ede, de SBE en de hervormde gemeente organiseren een prijsvraag voor aanlichting van de  Oude Kerk. Er worden 4 ontwerpers / installateurs uitgenodigd om een ontwerp te maken en een aanbieding te doen. Om een winnend ontwerp te kiezen wordt een beoordelingscommissie samengesteld.  Graag willen we een aantal bewoners rondom de kerk vragen om zitting te nemen in de commissie. Het is vooral van belang dat deze mensen beschikbaar zijn op 17 april a.s. overdag om de presentaties van de ontwerpen van de 4 ontwerpers bij te wonen en achteraf te beoordelen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mij (zie contactgegevens hieronder).  lout.van.der.hoeven@ede.nl

One comment

  • J.Koning

    Waar zijn we nu weer mee bezig. De toren wordt nu toch ook verlicht.
    Het besluit is echter al gevallen, daarom wil ik wel in de beoordelingscommissie zitten om in iedergeval enig invloed te kunnen hebben