Home

Laatste nieuws:

Tentoonstelling mensenhandel in Ede centrum. - Mensenhandel is een fenomeen wat de gemeente Ede graag wil aanpakken. Het is een maatschappelijk onderschat probleem. Middels de tentoonstelling ‘ Open Your Eyes’ wil de gemeente Ede aandacht vragen voor het thema. Van 17 november t/m 8 december komt de tentoonstelling naar Ede. Het gaat om 16 borden (met

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

De BEC is opgericht in Ede op 14 november 2012.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van een zo optimaal mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in haar werkgebied (klik op centrum in groen) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn i.e. het bevorderen van Burgerparticipatie door het laten organiseren van activiteiten door de bewoners om daardoor ook de cohesie te bevorderen.

Daarnaast wordt ook een bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. veiligheid, (her)inrichting van het centrum, verkeer & vervoer enz.

Er is de laatste jaren veel veranderd in het Centrum in positieve zin en het bewoners aantal is sterk gegroeid.

Het centrum is een combinatie van winkel-, uitgaansgebied en horeca.

Vele evenementen en andere activiteiten vinden er plaats.

De vereniging is een Rechtsorgaan, heeft Statuten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Heeft een groot aantal bewoners die lid zijn.

Wilt u lid worden hetgeen kosteloos is:

Meld u zich dan hier aan.