Home

Laatste nieuws:

Algemene Leden Vergadering - Algemene Leden Vergadering BEC WOENSDAG 14 Nov. 2018 CULTURA   ALV 2018 agenda BEC Jaarverslag (2017-2018)  
Nieuwsbrief Kuiperplein nr 3 - De gemeente gaat het Kuiperplein herinrichten. Via deze nieuwsbrief houdt de gemeente u gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het project op de hoogte van de stand van zaken. U kunt zich abonneren op deze digitale nieuwsbrief door u aan te melden via kuiperplein@ede.nl.   Nieuwsbrief Kuipersplein 3. nieuwe
Oktoberfeesten 2018 vergunning - 25, 26 en 27 oktober 2018 zijn de Oktober-feesten op het museumplein. EVM vergunning 100367 EVM Bijlage veiligheid 100367 EVM Bijlage geluid 100367 EVM Bijlage evenemententerrein 100367 EVM Bijlage Drank en Horeca 100367

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

 

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.