Home

Laatste nieuws:

Informatiebrief Herinrichting Grote straat - Zomerstop U heeft vast al gezien dat er niet meer gewerkt wordt aan de bestrating in de Grotestraat en dat de bouwdepots opgeruimd zijn. De vakantieperiode breekt aan.
Burgemeester onthult collectieve huisregels horeca - Gisteren onthulde burgemeester René Verhulst in café Harvest het schildje waarop collectieve huis- en gedragsregels van de Edese horeca staan. Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Ede heeft de schildjes ontwikkeld. Ruim vijftig horecabedrijven doen mee met de collectieve huisregels. Het instellen van huis- en gedragsregels is één van de maatregelen in
Nieuws van De Valleilijn - BEC heeft diverse keren met ProRail en Gemeente Ede contact gehad over de huidige geluidsoverlast van de Valleilijn, het is een technisch probleem waar hard aan gewerkt wordt. Er komt een brief van ProRail aan allen aanwonenden met daarin vermeld hoe en wat, tevens gaan er metingen van start om

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.