Home

Laatste nieuws:

Nieuwsbrief nr. 14 herinrichting Grotestraat Ede. - De werkzaamheden zijn voor de Grotestraat bijna afgerond. Om het straatwerk te maken gaan we starten op fase 5, het gele gedeelte op de tekening. Zie ook de tekening op de achterzijde van deze brief.
MARKTPLEIN EDE CENTRUM - Door diverse bewoners van Ede Centrum en leden van de BEC zijn opmerkingen en klachten geuit, betreffende het gebruik en beheer van ons nieuwe “Marktplein’.
Aanleggen van de warmteleiding Ede - In oktober wordt er gestart met de aanleg van de warmteleiding. Door middel van deze brieven willen wij u informeren over de werkzaamheden en planning.

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.