Home

Laatste nieuws:

Informatiebrief Herinrichting Grotestraat- Vandaag is een begin gemaakt met de aanleg van de laatste boombunker in de Grotestraat (ter hoogte van Holland & Barrett). De verwachting is dat we deze bunker woensdag 20 maart volledig kunnen opbouwen, mogelijk vinden er op donderdag 21 maart hier nog de laatste straatwerkzaamheden plaats. Dit betekend dat
Informatiebrief Herinrichting Grotestraat- De werkzaamheden hebben betrekking op de Oude Kerk en worden door Hanzebouw uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ede. Voor deze werkzaamheden worden er een grote kraan opgesteld voor één dag.De werkzaamheden worden uitgevoerd op 19 maart as vanaf 7:00 (draai gereed 7:30) tot einde dag waarschijnlijk 17:00.De locatie is weergegeven
Informatiebrief Herinrichting Grotestraat- Door middel van dit bericht willen wij u graag op de hoogte brengen over de voortgang van de werkzaamheden. In de laatste nieuwsbrief die wij u op 6 maart hebben verstuurd was de verwachting dat we einde van deze week  (uiterlijk 15 maart) alle boombunkers gereed zouden hebben. Door de

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

 

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.