Home

Laatste nieuws:

Week van de Opvoeding Ede - Van 3 tot en met 9 oktober vindt de jaarlijkse Week van de Opvoeding plaats. Tijdens deze week organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verschillende gratis interessante en leuke workshops, bijeenkomsten en sport- en spelactiviteiten voor jong en oud. Het thema dit jaar is ‘samen delen is samen

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

De BEC is opgericht in Ede op 14 november 2012.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van een zo optimaal mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in haar werkgebied (klik op centrum in groen) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn i.e. het bevorderen van Burgerparticipatie door het laten organiseren van activiteiten door de bewoners om daardoor ook de cohesie te bevorderen.

Daarnaast wordt ook een bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. veiligheid, (her)inrichting van het centrum, verkeer & vervoer enz.

Er is de laatste jaren veel veranderd in het Centrum in positieve zin en het bewoners aantal is sterk gegroeid.

Het centrum is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied en horeca.

Vele evenementen en andere activiteiten vinden er plaats.

De vereniging is een Rechtsorgaan, heeft Statuten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Op dit moment heeft het een bestuur van 5 leden en ruim 150 leden. Meer zijn natuurlijk altijd welkom!

Wilt u lid worden hetgeen kosteloos is:

Meldt u zich dan hier aan.