Home

Laatste nieuws:

MELDEN VAN ONVEILIGE SITUATIES OF OVERLAST UITGAANSLEVEN - Het overzicht is één van de maatregelen in het kader van het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan waarin horeca, politie, gemeente, bewoners en uitgaanspubliek zich gezamenlijk inzetten voor een veilig en aantrekkelijk uitgaansleven in Ede.  Meer maatregelen die op stapel staan, zijn onder andere de invoering van de Collectieve Horeca Ontzegging
Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum - Als je mensen vraagt wanneer ze nou nog eens écht ontspannen en gelukkig waren, noemen ze vaak hun vakantie. Op een terrasje, kopje koffie, je dierbaren om je heen: domweg gelukkig onder een Franse plataan.
Nieuwsbrief Telefoonweg nr. 1 (november 2019) - De gemeente gaat de Telefoonweg opnieuw inrichten. Het project loopt van de rotonde aan de Molenstraat tot aan de spoorwegovergang.Via deze nieuwsbrief houden we u gedurende de voorbereiding en de uitvoering van de herinrichting op de hoogte van de stand van zaken. De eerste twee exemplaren van deze nieuwsbrief ontvangt

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.