Home

Laatste nieuws:

Informatieavond Maandereind - Ook benieuwd wat de werkzaamheden aan het Maandereind precies gaan inhouden? Volgende week dinsdag 28 januari wordt er een informatieavond over het Maandereind gehouden. U bent van harte uitgenodigd. Datum              28 januari Tijdstip             17:45 -19.00 uur Plaats              Raadhuis, foyer A3
BEC denkt mee over het verkeer, veiligheid en duurzaamheid in ons centrum - Stoort u zich ook wel eens aan vrachtwagens in ons centrum die met indringende alarmpiepen heen en weer draaien tussen terrasstoelen en geparkeerde fietsen door? Waarschijnlijk wel. Maar toch snapt ook u dat er goederen geleverd moeten worden bij de winkels. Des te belangrijker dat er zorgvuldig gekeken wordt naar
Veilig naar huis na een avond stappen - Op zaterdagnacht 11 januari was de voorlichtingsactie “Veilig naar huis” in het uitgaansgebied. Doel: het uitgaanspubliek bewust maken dat rijden onder invloed van alcohol en/of drugs zeer onverstandig en risicovol is. Uiteindelijk wil iedereen weer veilig thuiskomen na een gezellige avond stappen. Om 23.00 uur stond het team “Rijden Zonder

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.