Home

Laatste nieuws:

Niet fietsen in het centrum - De komende weken voeren de handhavers van de gemeente Ede vaker controles uit op illegaal fietsen in het centrum. Duidelijk is dat er nog veel te vaak scooters, brommers en fietsers rijden op plekken waar dat niet mag. SpandoekenIn het centrum staat op de verkeersborden duidelijk aangegeven waar wel en
Vervolg Telefoonweg - Eind vorig jaar was de eerste inloopavond over de herinrichting van de Telefoonweg. De gemeente vroeg ondernemers en buurtbewoners mee te denken om samen tot een goed ontwerp te komen. In het voorjaar startte de meedenkgroep. Tot Nederland ineens “op slot” ging. Gelukkig is de draad weer opgepakt. Op 1
Expositie buiten - Mist u het ook, het nonchalante slenteren in musea of galerieën? Hier en daar kan het weer, maar helemaal als vanouds is het nog niet. Gelukkig komt Ede met een leuke alternatief. Een buitenexpositie, op het Oude Kerkplein. Een heuse buitenexpositie, georganiseerd door het Platform Edese Kunstenaars. Slenteren langs kunst

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.

Activiteiten Kalender: