Home

Laatste nieuws:

Eikenprocessierups 2020 - Vorig jaar werd in heel Nederland meer eikenprocessierups aangetroffen dan ooit tevoren. Ook in gemeente Ede was de overlast van de eikenprocessierups groot, zo’n 6.000 eikenbomen waren besmet. Het Plan van Aanpak voor de bestrijding van de eikenprocessierups 2020 is inmiddels vastgesteld door het College. Ede zet breed in. Naast
Steunpunt de Boshoek biedt uitdaging en gezelligheid - Voor mensen met een licht verstandelijke beperking worden in het centrum van Ede door Careander regelmatig activiteiten georganiseerd. Wie nieuwsgierig is, kan eens een kijkje nemen in de ontmoetingsruimte van Steunpunt De Boshoek, aan de Bospoort 2B. Iedereen is welkom. De Boshoek is laagdrempelig, leerzaam, en vooral gezellig. Of je
Start werkzaamheden Kuiperplein - De werkzaamheden voor het opnieuw inrichten van het Kuiperplein zijn gestart. Het plein blijft een parkeerplaats, met af en toe de nevenfunctie van evenemententerrein, maar de uitstraling moet een stuk gezelliger worden. Asfalt maakt plaats voor klinkers en er komt veel meer ruimte voor fris groen van bomen, planten en

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.

Activiteiten Kalender: