Home

Laatste nieuws:

Informatiebrief 11 Herinrichting Grote straat - Betreffende de werkzaamheden Grotestraat – Torenstraat. Per 19 september wordt het omgevingsmanagement overgenomen door Douwe Gerhardus, zie voor contactgegevens bijgevoegde brief. 
Eten met zin - Het eetcafe Eten met zin. We gaan dan met elkaar soep eten en praten over een relevant thema.
Geërfden en Belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen. - Als de klokken van de Oude Kerk op de 3e donderdag van september luiden, … dan is het tijd voor de jaarlijkse Buurtspraak! 19 september 2019. Al eeuwenlang komen de geërfden van de Buurt Ede en Veldhuizen op de derde donderdag van september bijeen om te spreken over wat de

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.