Home

Laatste nieuws:

Brouwerstraat vroeger, nu en straks… - De gemeente gaat de Brouwerstraat opnieuw inrichten als verbinding tussen Kuiperplein en de Markt. Naar verwachting gaat de uitvoering van start in september 2021. Meedenken over het ontwerp kan nu al. Voor de liefhebbers: de Brouwerstraat op een prentbriefkaart uit de jaren dertig, gezien in zuidwestelijke richting. Met daarop de
Meer rust in het centrum - Half oktober verscheen onze nieuwsbrief met de kop: handhaving in centrum op vrijdagavond. Dit bleek nodig omdat al enige tijd de vrijdagavond behoorlijk onrustig werd door jongeren die overlast veroorzaakten. Hoe is dat nu? Vanaf half oktober is er veel tijd gestoken in een oplossing voor de overlast. Politie, Toezicht,
Stationsweg wordt fietsstraat - De Stationsweg ziet er straks uit als een fietsstraat. De brede, rode fietsstroken staan weliswaar auto’s toe, maar die dienen zich als gast te gedragen en mogen niet harder dan 30 km per uur rijden. OntwerpDe rijbaan wordt smaller dan de huidige straat, waardoor meer ruimte is voor stroken met

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.

Activiteiten Kalender: