Home

Laatste nieuws:

Uitzending over geluidsoverlast WHO - RTL nieuws uitzending over geluidsoverlast WHO. Ook een kaartje erbij waarop je kunt inzoomen en kunt zien of jou huis ook in de herrie staat. Onderstaande links brengen je naar het artikel. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4443826/dit-waarom-geluidsoverlast-dodelijk-kan-zijn https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4444826/staat-jouw-huis-de-herrie    
Plannen voor projecten verkeer en ruimte Ede-Centrum - Welke aanpassingen zijn er tot 2023 nodig op het gebied van verkeer en ruimte om Ede centrum groener, levendiger en veiliger te maken en tegelijk de bereikbaarheid te verbeteren? De gemeente heeft alle projecten op een rij gezet.     Plannen voor projecten verkeer en ruimte Ede-Centrum
Nieuwsbrief nr 6 inrichting Grotestraat Ede - De gemeente gaat de Grotestraat herinrichten. Via deze nieuwsbrief houden wij u gedurende het voortraject en de uitvoering op de hoogte van de stand van zaken.  NB grotestraat eo nr 6

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

 

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.