Home

Laatste nieuws:

Geurkaarten helpen bij het herkennen van drugslabs - Criminaliteit in schuren en loodsen zien, ruiken en melden Drugscriminaliteit. De meeste inwoners van Ede hopen en verwachten er niets mee te maken te hebben of te krijgen. Toch is het soms dichterbij dan u denkt. Lege panden, stallen en loodsen zijn aantrekkelijk voor drugscriminelen. Het lege gebouw wordt omgevormd
Het Danspaleis komt weer naar Ede - Het Danspaleis is een gezellige middag voor senioren in de sferen van toen: gezelligheid, oude plaatjes draaien en wellicht nog even de dansvloer op… Het is een middag met uitdaging en een mogelijkheid voor het ophalen van oude blijde herinneringen.  In 2018 initieerde Malkander voor het eerst het Danspaleis in Ede.
Maak je ook een stoel vrij met kerst? - Gastvrije personen nodigen eenzame medemensen uit aan hun kersttafel in huiselijke kring. Samen eten met aandacht voor elkaar maakt deze dagen voor iedereen plezieriger en zinvoller.  Een grote groep mensen, jong en oud, is eenzaam. Tijdens de beide kerstdagen is de eenzaamheid het meest schrijnend. Juist met de kerstdagen willen veel

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.