Home

Laatste nieuws:

Nieuwsbrief nr 9 Grotestraat Ede- Start werkzaamheden Eind februari start aannemer Gebra Infra B.V. met de werkzaamheden aan de Grotestraat. Als eerste worden op elf plekken in de straat boombunkers aangebracht. Naar verwachting duurt dit twee weken.
Ede Doet- Ede Doet rondes in 2019!Ede Doet is al een aantal jaar een enorm succes in Ede ener zijn al heel veel mooie initiatieven gerealiseerd.
Informatiebrief Herinrichting Grotestraat- Start van de werkzaamheden

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

 

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.