Home

Laatste nieuws:

In Memoriam - Op woensdag 21 oktober bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid  Rijk Peelen toch plotseling is overleden. Hij was opgenomen in het ziekenhuis en had ons nog gemeld, dat hij goede hoop had om op te knappen. Rijk was enige jaren actief als bestuurslid in onze vereniging. Hij was een bestuurder
Maandereind afgerond - De aanleg van het nieuwe straatwerk in het Maandereind is afgerond. Vanaf week 45 (2 november) start aannemer Gebra met het pleintje naast Espressobar Lucca. Naar verwachting is die klus half november af. Het pleintje krijgt een fraaie waterpomp met nostalgische uitstraling waaruit bezoekers drinkwater kunnen tappen. De bedoeling is
Voorkeur voor klinkers op Telefoonweg - Als u deze nieuwsbrief regelmatig leest, weet u dat de Telefoonweg straks een heel andere (rustiger) weg gaat worden.Er is met omwonenden druk overlegd over knelpunten als de inrit van het Kuiperplein, de spoorovergang en de kruisingen met de Veenderweg en de De Halte. Nu nog de keuze over de

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.

Activiteiten Kalender: