Home

Laatste nieuws:

Kerst en Nieuwjaar- Het bestuur wenst u Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar toe Hiernaast ziet u de participatieladder. Wij hopen in 2019 op een jaar met veel, goede burgerparticipatie. Waarbij wij minstens adviseren
Tent op het marktplein- Gemeente evalueert Beste omwonende(n) en ondernemer(s), Het vernieuwde marktplein in Ede is er bijna een half jaar. Wat gaat goed en wat kan beter? Dat horen we graag van u.  Tent op het marktpleinProjectgroep Marktplein staan voor u klaar in een tent op het marktplein om ervaringen te horen en
Verwijsplek voor dak- en thuislozen in Ede- Naast het raadhuis in Ede wordt een verwijsplek voor dak- en thuislozen ingericht. De plek bevindt zich achter de KEO-fietsenstalling en bestaat uit enkele bankjes, een prullenbak en een plaszuil. Dak- en thuislozen werden tot nog toe op veel plaatsen in het centrum weggestuurd. De gemeente wil met het inrichten

 BEC  Bewonersvereniging Ede Centrum

 

Een bewonersvereniging opgericht in het najaar van 2012. Doel van de BEC is om de belangen te behartigen van alle bewoners in het centrum van Ede, op het gebied van hun woon- en leefomgeving.

Burgerparticipatie is hierbij een begrip. We willen als bewonersvereniging in een vroegtijdig stadium mee kunnen praten over beslissingen van de gemeenteraad die van invloed kunnen zijn op de woon- en leefomgeving van de centrumbewoners.

Daarnaast wordt ook onze bijdrage gevraagd om actief mee te denken aan het verbeteren van o.a. de leefbaarheid en veiligheid, (her)inrichting centrum, verkeer & vervoer, organiseren van activiteiten, communicatie, etc.. Er is namelijk veel veranderd in het centrum.

Het aantal bewoners van het centrum is in de laatste tien jaar verdubbeld, namelijk van 1200 naar 3257. Het is een combinatie van winkelgebied, uitgaansgebied met horeca en vele evenementen en activiteiten. Dit vraagt om goede afstemming, informatievoorziening en een klankbordgroep.

En dat laatste willen wij voor u zijn! Meld u dus aan als lid van de BEC.