Parkeren voor bezoekers

Via de media hebt u wellicht vernomen, dat er een bezoekersregeling gaat komen voor de bewoners van Ede Centrum.

In de berichtgeving vanuit de gemeente wordt de suggestie gewekt dat de Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC) daar nauw bij betrokken is geweest.

Helaas is dat niet het hele verhaal.

Wij zijn in een vroeg stadium geïnformeerd over de plannen.

Echter de uitwerking is niet met ons gedeeld of besproken.

Participatie is meer dan informeren!

Wellicht krijgen wij nog de mogelijkheid om in de uitwerking te participeren!

Opmerkingen van uw kant hierover zijn van harte welkom.