Nieuws

Parkeren voor bezoekers - Via de media hebt u wellicht vernomen, dat er een bezoekersregeling gaat komen voor de bewoners van Ede Centrum. In de berichtgeving vanuit de gemeente wordt de suggestie gewekt dat de Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC) daar nauw bij betrokken is geweest. Helaas is dat niet het hele verhaal. Wij zijn
Burgercomité Valleilijn Ede - Burgercomité Valleilijn Ede organiseert bijeenkomst kwartiersdienst Het Burgercomité Valleilijn Ede in oprichting organiseert woensdagavond 21 juni een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Er zijn plannen de Valleilijn-trein vaker door Ede te laten rijden. Het Burgercomité Valleilijn Ede wil als burgerinitiatief betrokken worden bij plannen rondom deze Valleilijn, waarbij ook nut,
Herinrichting marktplein - Het Marktplein in Ede ligt er vaak stilletjes bij. Op zaterdag en maandag vind je er de weekmarkt, in de zomer af en toe een evenement. Edenaren geven aan dat ze het plein een van de minst aantrekkelijke stukjes binnenstad vinden. Ze willen de sfeer terug die er heel vroeger
Verplaatsing weekmarkt - Zaterdagmarkt. Er liggen twee ontwerpen voor de herinrichting van de Markt. Deze herinrichting heeft consequenties voor de weekmarkt. De ruimte voor de kramen wordt minder. De maandagmarkt zal nog wel passen op het nieuw ingerichte plein. De zaterdagmarkt zal niet meer helemaal passen op het nieuw ingerichte plein. Daarom is
Gemeentelijk Rioleringsplan - Gemeentelijk Rioleringsplan Eens in de vijf jaar wordt een gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Dit plan is ook erg belangrijk voor u, omdat in dit plan de belangrijkste keuzes en maatregelen worden bepaald voor hoe wij als gemeente om willen gaan met water. Wat is eigenlijk een Gemeentelijk Rioleringsplan? In het gemeentelijk
Heartbeat Corvette Club Openingsmeeting 2017 - Op 30 april 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur wordt het evenement “Heartbeat Corvette Club Openingsmeeting 2017′ georganiseerd. Dit evenement is op de Markt in Ede. EVM aanvraagformulier EVM Bijlage veiligheid 62159 EVM Bijlage verkeer 62159 EVM vergunning 62159
ZING’N ZONG - Vanaf maandag 30 januari 2017 om 16.00 uur is men gestart met ‘ZING’N ZONG’ in Cultura! ‘ZING’N ZONG’ is namelijk een voor alle leeftijden gratis toegankelijk en vrijblijvend zang-avontuur voor iedereen die van zingen houdt. ‘ZING’N ZONG’ is steeds op de 2e en 4e maandag van de maand in het Atrium
Parkeren in Ede Centrum per oktober 2016 - Vanaf maart 2016 kregen bewoners, ondernemers en bezoekers die hun auto in het centrum parkeerden te maken met een aantal veranderingen. Op het Bunschoterplein, het Van Dijkplein en het Kuiperplein verdwenen de slagbomen en moesten parkeerders vooraf betalen, net zoals op straat. Tegelijk werd in maart 2016 voor het hele centrum
Onduidelijkheid over participatieprojecten - Het is voor veel Edenaren nog steeds onduidelijk wat er met hun inbreng gebeurt als ze meedoen en meedenken met projecten van de gemeente Ede. Er heerst dus nog grote onduidelijkheid over participatieprojecten! Bestuursleden van de BEC en andere betrokkenen hebben afgelopen jaar met de onderzoekscommissie van de Rekenkamer gesproken over
Melding openbare ruimte - Ongetwijfeld zult u het ook wel eens gezien of meegemaakt hebben: Een stoeptegel die los ligt, boomtakken die midden op de weg liggen, een lantaarnpaal die het niet doet of een speeltoestel die kapot is? Via het digitale formulier “Melding Openbare Ruimte” op de website van de gemeente Ede (www.ede.nl/melding) stelt u
Op zoek naar ideeën voor herinrichting Markt - Alle Edenaren krijgen de komende tijd de kans om ideeën aan te dragen om de huidige Markt te veranderen in een aantrekkelijk Marktplein. Bewoners kunnen hierin een grote rol spelen door hun ideeën te delen met Stichting De Ontwerpers van Ede (DOE). Vertegenwoordigers van DOE waren op 5 en 9
Wijkteam Ede-Centraal - Wijkwerk staat voor een brede aanpak van activiteiten en aandachtspunten in de wijk. In het wijkteam zit een wijkregisseur, wijkagent, toezichthouder, woonconsulent en een buurtopbouwwerker. Het wijkteam bespreekt zaken die in de wijk spelen op het gebied van openbare ruimte, samenleving en veiligheid. Als dat nodig is wordt het wijkteam